Fidanë kanabisi me vlerë më shumë se 100,000 paund u zbuluan në shtëpinë e një shqiptari në Cardiff, i cili ishte zhvendosur nga Londra për të menaxhuar fabrikën kanabisit.

Mediat britanike raportojnë se Xhevdet Dragjoshi, 26 vjeç, u arrestua ditën e datëlindjes së tij në shtëpi, pasi policia kreu një kontroll dhe gjeti 83 bimë kanabis dhe 142 fidanë.

Bimët kishin një vlerë në treg deri në 70,000 paund, ndërsa fidanët arrinin deri në 120,000.

Një seancë në Gjykatën Mbretërore në Cardiff u tha se policia shkoi në adresën përkatëse në 8.45 të mëngjesit, por shqiptari nuk iu përgjigj thirrjes, duke u detyruar të hyjnë me forcë në banesë.

Pas arrestimit të tij, i pandehuri u mor në pyetje dhe i tha policisë se kishte mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar nga Shqipëria në mënyrë të paligjshme pothuajse pesë vjet më parë.

Ai jetoi në Londër për pjesën më të madhe të asaj periudhe, por u transferua në Cardiff 12 muaj më parë, pasi u takua me dy shqiptarë të tjerë, të cilët i ofruan të jetonte në pronën e Clodien Avenue, nëse ai pranonte të mirëmbante dhe kultivonte kanabisin.

Dragjoshi tha se atij iu ofruan rreth 11,000 paund nga puna dhe se bimët e zbuluara nga policia, ishin kultura e tretë e kultivuar nga ai.

Kur u pyet se pse pranoi të merrte pjesë në kultivimimin e drogës, i pandehuri tha se paratë ishin “shumë të mira për t’u refuzuar”.

“Ai tha se nuk e dinte se ku shkoi kanabisi pasi u korr dhe i tha policisë se synonte që kjo të ishte korrja e tij e fundit”, tha në seancë prokurori Jenny Yeo.

“Kjo është një strukturë e aftë për të prodhuar kanabis në një shkallë të gjerë dhe ishte një operacion në vazhdim.”, shtoi ai.

Ndërkohë, avokati mbrojtës Robert Chudleigh tha që klienti i tij pranoi pjesën e tij në operacion dhe fitimin e tij financiar si rezultat.

Cannabis seedlings worth more than ,000 100,000 were discovered at the home of an Albanian in Cardiff, who had moved from London to manage the cannabis factory.

British media report that Xhevdet Dragjoshi, 26, was arrested on his birthday at home after police conducted a search and found 83 cannabis plants and 142 seedlings.

Plants had a market value of up to ,000 70,000, while seedlings reached up to ,000 120,000.

A hearing at the Royal Court in Cardiff said police went to the appropriate address at 8.45am, but the Albanian did not respond to the call, forcing them to enter the apartment by force.

Following his arrest, the defendant was questioned and told police he had arrived in the UK illegally almost five years ago.

He lived in London for most of that period, but moved to Cardiff 12 months ago after meeting two other Albanians who offered to live on Clodien Avenue property if he agreed to maintain and cultivate cannabis.

Dragjoshi said he was offered around ,000 11,000 and that the plants discovered by police were the third crop to be cultivated by him.

Asked why he agreed to take part in drug cultivation, the defendant said the money was “too good to refuse”.

“He said he did not know where the cannabis went after it was harvested and told police it was intended to be his last harvest,” prosecutor Jenny Yeo told the hearing.

“This is a large-scale structure capable of producing cannabis and it was an ongoing operation,” he added.

Meanwhile, defense attorney Robert Chudleigh said his client accepted his share in the operation and his financial gain as a result.