Një helikopter i ushtrisë shqiptare, që po kthehej nga Franca, ka pësuar një defekt dhe ka bërë ulje emergjente në një fushë në Poppi, Cesantino.

Lajmi është bërë i ditur nga mediat italiane, ndërsa nga ministria shqiptare e Mbrojtjes nuk ka informacion, siç ndodh rëndom në këto raste.

Helikopteri shqiptar ka bërë uljen e emergjencës në Arezzo, Itali. Karabinierët e zonës kanë nisur hetimet në lidhje me gjithë këtë ngjarje dhe shpjegojnë se ato do të jetë të gjata dhe komplekse, për shkak të përfshirjes së mjeteve ushtarake.

Anëtarët shqiptarë të ekuipazhit mësohet se janë të gjithë mirë.

An Albanian army helicopter, which was returning from France, suffered a defect and made an emergency landing in a field in Poppi, Cesantino.

The news was announced by the Italian media, while the Albanian Ministry of Defense has no information, as usually happens in these cases.

The Albanian helicopter has made the emergency reduction in Arezzo, Italy. The carabinieri of the area have launched investigations in connection with this whole event and explain that they will be long and complex, due to the involvement of military means.

The Albanian crew members are learned to be all well.