Një shqiptar ndërroi jetë në burgjet italiane. Viktima është 60-vjeç, ndërsa identiteti i tij nuk publikohet nga mediat italiane. Ai po vuante dënimin në një burg në komunën e Larino në Molise të Italisë. Shqiptari kishte rezultuar i infektuar me covid-19 dhe ishte dërguar në spital për mjekim për disa ditë. Por vetëm disa orë pasi doli nga spitali ndërroi jetë.

“Dyshimet janë se i dënuari ka vdekur si pasojë e arrestit kardiak, por kjo rihap temën e sigurisë shëndetësore në institucionet e vuajtjes së dënimit dhe të vëmendjes së dobët që qeveria ka treguar, me vendimin për t’i bërë vaksinën e AstraZeneca, policive dhe të dënuarve”, tha sekretari i përgjithshëm i sindikatës së policisë së burgjeve në Itali, Aldo di Giacomo.

An Albanian died in Italian prisons. The victim is 60 years old, while his identity is not published by the Italian media. He was serving his sentence in a prison in the municipality of Larino in Molise, Italy. The Albanian was infected with covid-19 and was taken to hospital for treatment for several days. But just hours after leaving the hospital he passed away.

“The suspicions are that the convict died as a result of cardiac arrest, but this reopens the topic of health security in penitentiary institutions and the poor attention that the government has shown, with the decision to make the AstraZeneca vaccine, police and convicts “, said the general secretary of the prison police union in Italy, Aldo di Giacomo.