Ambasada shqiptare në Greqi ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të shërbimeve në zyrat e aplikimit , shpërndarjes së kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike.

Ambasada njofton se ditën e enjte nuk do të ofrohet ky shërbim dhe se për shkak të festave të ndërrimit të viteve, shërbimi do të fillojë të martën, 5 janar 2021.

Njoftimi:

Të nderuar qytetarë,

Në bazë të njoftimit të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë, ju informojmë se:

Ζyrat e aplikimit dhe shpërndarjes të kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike, ditën e enjte, datë 31 dhjetor 2020, nuk do të ofrojnë shërbim. Ky pezullim i përkohshëm i aplikimeve bëhet për shkak se kompania koncesionare do të kryejë mirëmbajtjen vjetore dhe inventarin.

Dita e fundit që qytetarët mund të aplikojnë është e mërkura, 30 dhjetor 2020.

Për shkak të festave të ndërrimit të viteve, shërbimi do të rifillojë të martën, më 5 janar 2021.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin, ju urojmë vit i mbarë 2021!

The Albanian Embassy in Greece has announced the temporary suspension of services in the offices of application, distribution of identity cards and biometric passports.

The Embassy announces that this service will not be offered on Thursday and that due to the New Year holidays, the service will start on Tuesday, January 5, 2021.

notification:

Dear citizens,

Based on the notification of the Ministry of Interior of the Republic of Albania, we inform you that:

The application and distribution offices of identity cards and biometric passports, on Thursday, December 31, 2020, will not provide service. This temporary suspension of applications is done because the concessionaire company will perform the annual maintenance and inventory.

The last day that citizens can apply is Wednesday, December 30, 2020.

Due to the New Year holidays, the service will resume on Tuesday, January 5, 2021.

Thanking you for your understanding, we wish you a happy new year 2021!