Ai ishte një gjeni matematike dhe në një shoqëri tjetër mund t’i kishin ofruar shumë, por iku nga kjo jetë si një endacak.

Bëhet fjalë për Fatmir Rrokajn nga fshati Varibop i Mallakastrës, i cili mund të bënte veprime matematikore deri në 20 shifra.

Ai ka ndërruar jetë sëfundmi duke u dërguar në jetën e përtejme, ndërsa pas mbeti një shans i humbur për të, por edhe për shoqërinë.

Ai spikati që i vogël për dhuntitë e veçanta në shkencat ekzakte dhe sidomos në matematikë duke i çuditur edhe mësuesit e tij.

Por, mungesa e përkujdesjes nga shteti, familja dhe shoqëria bëri që një talent i tillë të kthehej në një personazh me të cilin dëfreshëshin bashkëmosharët dhe banorët e fshatit.

Në një video të filmuar disa vite më parë në fshatin e tij duke momenti kur Fatmiri bën me mëndje veprime matematikore ashtu si një makinë llogaritëse. Kjo është e vetmja video që ka mbetur prej tij.

He was a mathematical genius and in another society he could have been offered a lot, but he escaped from this life like a wanderer.

It is about Fatmir Rrokaj from the village of Varibop in Mallakastra, who could do mathematical operations up to 20 digits.

He has recently passed away by being sent to the afterlife, while afterwards there was a lost chance for him, but also for society.

He stood out as a child for his special talents in the exact sciences and especially in mathematics, surprising even his teachers.

But the lack of care from the state, family and society made such a talent turn into a character with whom peers and villagers had fun.

In a video filmed a few years ago in his village showing the moment when Fatmir mentally performs mathematical operations just like a calculator. This is the only video left of him.