Një shqiptar u largua nga shtëpia e tij në Londër sepse kanabisi ishte më i lirë për tu blerë në qytet tjetër të Anglisë, Hull. Këtë arsye ka dhënë Atiljo Abedini në gjykatën e Hull Croën. Abedini kishte qenë në qytet për dy javë, duke fjetur në hotele dhe makinë, para se të kapej me kanabis me vlerë gati 900 £ në një çantë JD Sports.

21-vjeçari i tha policisë se ai erdhi në Hull sepse kanabisi ishte shumë i shtrenjtë në Londër, ku ai jetonte më parë. Abedini u ndalua nga policia në Anlaby Road rreth orës 10.20 të mbrëmjes në mbrëmjen e 6 tetorit të vitit të kaluar.

Burimi: HullDailyMail | joq.al

An Albanian left his home in London because cannabis was cheaper to buy in another English town, Hull. This reason was given by Atiljo Abedini in the court of Hull Croën. Abedini had been in town for two weeks, sleeping in hotels and driving, before being caught with cannabis worth nearly 900 900 in a JD Sports bag.

The 21-year-old told police he came to Hull because cannabis was too expensive in London, where he used to live. Abedin was stopped by police on Anlaby Road around 10.20pm on the evening of October 6th last year.