Një 39-vjeçar shqiptar është arrestuar në Itali pasi tentoi të përdhunonte vjehrrën e tij. Ish-bashkëshortja e tij e ka akuzuar më parë për përndjekje shqiptarin, me të cilin ka një vajzë.

“Më shtyu pas murit. Ai më mbajti të mbërthyer, më shtrëngoi dhe më tha se do të më përdhunonte. Unë kisha shumë frikë “, tha gruaja 57-vjecare.

Sipas mediave italiane, në fillim të vitit 2018, gruaja vendos të ndahet nga ai dhe largohet bashkë me fëmijën. Ai nuk e pranon se ata janë të ndarë dhe ai e kishte përndjekur atë, edhe me mesazhe e telefonata. Në shkurt të vitit 2018, burri kishte qenë në ndërtesën ku ish-gruaja jeton me nënën dhe vajzën. Ai i kishte kërkuar që të shikonte fëmijën dhe kur vjehrra kishte kundërshtuar ai e kishte dhunuar.

A 39-year-old Albanian man has been arrested in Italy after trying to rape his mother-in-law. His ex-wife has previously accused the Albanian, with whom he has a daughter, of persecution.

“She pushed me against the wall. He held me tight, squeezed me and told me he was going to rape me. “I was very scared,” said the 57-year-old woman.

According to Italian media, in early 2018, the woman decides to separate from him and leaves with the child. He does not admit that they are separated and he had persecuted him, even with messages and phone calls. In February 2018, the husband had been in the building where the ex-wife lives with the mother and daughter. He had asked her to look after the child and when the mother-in-law objected he raped her.