Teksa numri i viktimave nga koronavirusi ka rënë, shumë njerëz kanë filluar ta shohin me skepticizëm pandeminë, ditën e sotme shpërthyen protestat në Romë kundër masave kufizuese ndaj Covid. Disa pre tyre mendojnë se e gjitha ishte një histori e trilluar dhe kudo ndihet një lloj revolte ndaj rregullave qeveritare dhe po dalin kundër. Ndërkohë mediat italiane kanë marrë në intervistë Aidën, një vajzë të re shqiptare, e cila është shpehur kundër mbajtjes së maskës në publik.

Gjatë intervistës ajo shprehet gjithashtu se as gjobën prej 400 eurosh nuk do ta paguajë,ndërsa ndan me publikun edhe recetën e saj të çuditshme anti-Covid. Ajo sugjeron se nëse infektoheni me koronavirus, mjafton të pini pak raki dhe të nësërmen do të jeni mirë.

Ajo tha:

Jemi me ju djema! Unë kam pasur fatin që të sëmurëm shumë rrallë. Shërohem si të gjithë, pak anti-inflamator, pas antibiotik dhe pak raki do e shohësh se nesër në mëngjes do ngrihesh në kmëbë. Nuk kam frikë nga gjoba, prandaj nuk mbaj maskë. Nuk kam frikë nga asgjë. Nuk mendoj se do ta paguaj gjobën. Nuk shoh arsye ta vendos maskën. Jemi në 2020, e dini ju që virusët lindin dhe vdesin shpejt. nuk jam mjeke por kam mësuar gjërat elementarë në shkollë. Në Shqipëri funksionon shumë ndryshe. Do ta mbaja nëse do merrej si respekt për të tjerët, por jo si detyrim. Mua diktaturat nuk më kanë pëlqyer kurrë.

 

As the death toll from the coronavirus has plummeted, with many people beginning to view the pandemic with skepticism, protests erupted in Rome today against restrictive measures against Covid. Some of their prey think it was all a fabricated story and everywhere there is a kind of revolt against government rules and they are coming out against it. Meanwhile, the Italian media have interviewed Aida, a young Albanian girl, who has spoken out against wearing a mask in public.

During the interview, she also says that she will not pay the fine of 400 euros, while she shares with the public her strange anti-Covid recipe. She suggests that if you become infected with the coronavirus, just drink a little brandy and you will be fine the next day.

She said:

We are with you guys! I have been fortunate to get sick very rarely. I recover like everyone else, a little anti-inflammatory, after antibiotics and a little brandy you will see that tomorrow morning you will get up on your feet. I’m not afraid of fines, so I do not wear a mask. I’m not afraid of anything. I do not think I will pay the fine. I see no reason to put on the mask. We are in 2020, you know viruses are born and die fast. I’m not a doctor but I learned the basics in school. In Albania it works very differently. I would keep it if it was taken as respect for others, but not as an obligation. I have never liked dictatorships.