Karabinierët në Potenza, në bashkëpunim me autoritetet vendore italiane të provincës së Materas, kanë kryer gjithsej 18 arrestime.

Të arrestuarit dyshohet se kanë kryer krime të ndryshme, të tilla si pjesëmarrje në shoqatë që synon trafikun e lëndëve narkotike, në veçanti të heroinës, kokainës dhe marijuanës, shkruajnë mediat e vendit fqinj.

Operacioni Metalba, ku angazhuan më shumë se 100 karabinierë,prek provincat e Materas, Potenzas, Cosenzas, Lecces, Udines, Parmas dhe Trapanit. Droga mbërriti në Itali nga Shqipëria dhe u shit përgjatë bregdetit Jon-Lucan, veçanërisht në Tursi dhe Policoro (Matera).

Deklaratat e një bashkëpunëtori të drejtësisë ishin vendimtare në hedhjen dritë mbi trafikun e drogës midis Shqipërisë dhe bregdetit Jon të provincës së Materas: gruaja filloi të fliste me hetuesit rreth tre vjet më parë pasi u vendos nën mbrojtje nga keqtrajtimi i dhunshëm i pësuar nga partneri, një shqiptar, i cili u arrestua sot.

Në krye të organizatës – siç është rindërtuar nga hetuesit – qëndron Rocco Russo, 51 vjeç, në burg që nga viti 2018 dhe në krye të klanit që vepron në Metapontino. Në një konferencë për shtyp që u mbajt këtë mëngjes në Pallatin e Drejtësisë të Potenza, Prokurori i DDA, Francesco Curcio dhe prokurorja Anna Gloria Piccininni, theksuan “rrezikun” e mafies shqiptare, “e cila është bërë një nga më të fortat në Evropë “. Për më tepër, hetimet, të cilat filluan në 2016, më tej “demonstruan praninë shumë të lartë kriminale në zonë”, në kufirin midis Kalabrisë dhe Pulias.

Në burg, përveç Rocco Russos, është edhe partnerja i tij Vanessa Pellegrino, 24 vjeçe, e cila mori komandën e organizatës kriminale pasi u arrestua vetë Russo. Urdhri i paraburgimit ishte lëshuar nga gjykatësi hetues i rrethit në Potenza gjithashtu kundër Pietro Russo, 41 vjeç, Antonio Argentino (32), Pia Maddalena Tofano (27), Alfonso Luciano De Salvo (26) dhe Bledar Allmuca (36).

Ky i fundit është njeriu që sulmoi partneren, e cili më vonë u bë bashkëpunëtore e drejtësisë. Janë në arrest shtëpie: Donato Fittipaldi (37), Antonio Gallo (27), Angelo Rocco Calvello (36), Annamaria Scazzarriello (25), Cosimo Damiano Stigliano (30), Federica Cuomo (36), Tommaso Fazio (36), Massimo Restaino Votta (41), Hasan Tali (32). Përveç kësaj, 17 persona të tjerë janë gjithashtu nën hetim vetëm për krimin e tregtimit të drogës.

The carabinieri in Potenza, in cooperation with the Italian local authorities of the province of Matera, have made a total of 18 arrests.

The detainees are suspected of committing various crimes, such as participation in an association aimed at trafficking narcotics, in particular heroin, cocaine and marijuana, write the media of the neighboring country.

Operation Metalba, which involved more than 100 carabinieri, affects the provinces of Matera, Potenza, Cosenza, Lecca, Udine, Parmas and Trapani. The drugs arrived in Italy from Albania and were sold along the Ionian-Lucan coast, especially in Tursi and Policoro (Matera).

The statements of a collaborator of justice were crucial in shedding light on drug trafficking between Albania and the Ionian coast of Matera province: the woman began talking to investigators about three years ago after being placed under protection from the violent mistreatment suffered by her partner, an Albanian, who was arrested today.

At the head of the organization – as reconstructed by investigators – stands Rocco Russo, 51, in prison since 2018 and at the head of the clan operating in Metapontino. At a press conference held this morning at the Palace of Justice in Potenza, DDA Prosecutor Francesco Curcio and prosecutor Anna Gloria Piccininni stressed the “danger” of the Albanian mafia, “which has become one of the strongest in Europe”. . Moreover, the investigations, which began in 2016, further “demonstrated a very high criminal presence in the area”, on the border between Calabria and Puglia.

In prison, in addition to Rocco Russos, is his partner Vanessa Pellegrino, 24, who took command of the criminal organization after Russo himself was arrested. The detention order was issued by the district investigating judge in Potenza also against Pietro Russo, 41, Antonio Argentino (32), Pia Maddalena Tofano (27), Alfonso Luciano De Salvo (26) and Bledar Allmuca (36).

The latter is the man who attacked the partner, who later became an accomplice of justice. Under house arrest: Donato Fittipaldi (37), Antonio Gallo (27), Angelo Rocco Calvello (36), Annamaria Scazzarriello (25), Cosimo Damiano Stigliano (30), Federica Cuomo (36), Tommaso Fazio (36), Massimo Restaino Votta (41), Hasan Tali (32). In addition, 17 other persons are also under investigation solely for the crime of drug trafficking.