Mund ta themi me plot gojën se meshkujt shqiptarë emigrojnë rrugëve të Europës për të punuar si zhigolo. Megjithëse në vendin tonë ky zanat është i papraktikuar na meshkujt, jashtë ata shkëlqejnë dhe pagesat që marrin janë të majme. Ilir Pjetërnikaj, 42 vjeç ka rrëfyer eksperiencën e tij në një lidhje për emisionin “Shqipëria Live”.

Ai ka deklaruar se ka vite që e ushtron si profesion dhe për herë të parë e deklaroi diçka të tillë publikisht, sepse prej kohësh e kishte ushtruar në fshehtësi.

Zhigoloja shqiptar ka zbuluar se shuma më e madhe që ka fituar ndonjëherë ka qenë 5000 euro për natë.

Pjetërnika tha:

Që i vogël nisa jetën si emigrant në fillim kam punuar si pjatalarës, ndërkohë që bëra shkollën e hotelerisë. Kur kam punuar si kamarier më tha dikur një kliente që ti më pëlqen do më pëlqente të kaloja natën me ty. Nëse pranon më tha unë do të pagauja. Kundrejt një pagesë do rrimë bashkë, atëherë m’u duk e padëgjuar u habita, e kisha parë këtë gjë vetëm në filma. Kalova natën me zonjën dhe në mëngjes më paguajti 500 euro. Thashë për një natë 500 euro, uau po unë s’bëra gjë fare. Kështu e mendova që të punoja si kamarier deri në 12 orë apo kështu ku fitova 500 euro pa u lodhur fare. Fillimet e para ishin të vështira se thoja do më paragjykojnë, nuk e dinte askush atëherë. Dhe as tani, por tani nuk më tremb reagimi i tyre dhe tani me këtë intervistë familjarët po e marrin vesh. Ata jetojnë tanimë në Tiranë, në Europë ky si profesion është i legalizuar.

We can say with full mouth that Albanian men emigrate to the streets of Europe to work as zhigolo. Although in our country this craft is impractical for us men, outside they shine and the payments they receive are fat. Ilir Pjetërnikaj, 42 years old, has confessed his experience in a relationship for the show “Albania Live”.

He has stated that he has been practicing it as a profession for years and for the first time he declared such a thing publicly, because he had been practicing it in secret for a long time.

The Albanian geologist has revealed that the largest amount he has ever earned has been 5,000 euros per night.

Pjetërnika said:

From an early age, I started working as an immigrant, working as a dishwasher while attending a hotel school. When I worked as a waiter I was once told by a client that I like you I would like to spend the night with you. If he accepts he told me I would pay. Against a fee we would stay together, then it seemed unheard of to me I was surprised, I had only seen this in movies. I spent the night with the lady and in the morning she paid me 500 euros. I said 500 euros a night, wow, but I didn’t do anything. So I thought I’d work as a waiter for up to 12 hours, or so I earned 500 euros without getting tired at all. The first beginnings were difficult because I said they would prejudice me, no one knew then. And not even now, but now I am not afraid of their reaction and now with this interview the family members are finding out. They already live in Tirana, in Europe this as a profession is legalized.