Sulmi terrorist që tronditi Vjenën u krye nga një 20-vjeçar me origjinë nga Maqedonia e Veriut. Prindërit e tij ishin me rrënjë shqiptare.

Por çfarë e bëri Kujtimin që të radikalizohej? Prindërit e tij ishin njerëz të thjeshtë, që kishin ardhur në Austri para shumë vitesh.

Kujtimi lindi në Austri dhe ishte një djalë i mirë, derisa në adoleshencë nisi të radikalizohej. Ai ishte arrestuar dhe dënuar pasi kishte tentuar të bashkohej me Shtetin Islamik dy herë.

Avokati që e mbrojti, Nikolaus Rast nuk e beson dot që ai ka arritur të bëhet vrasës. Në fakt, Kujtimi arriti të mashtronte të gjithë sistemin e drejtësisë, pasi edhe pse ishte dënuar me 22 muaj burg në prill, doli nga qelia në dhjetor për sjellje të mirë.

“Nuk do të përfaqësoja kurrë një luftëtar të bindur të Zotit,” thotë Rast.

“E pranova këtë gjë vetëm për shkak të mamasë së tij- një grua thellësisht perëndimore. Ajo u ul duke qarë dhe më pyeti: çfarë kemi bërë gabim ne?”, thotë avokati.

Kjo është një pyetje që tani po e bën një vend i tërë.

The terrorist attack that shook Vienna was carried out by a 20-year-old man originally from Northern Macedonia. His parents were of Albanian descent.

But what made Kujtim radicalize? His parents were ordinary people, who had come to Austria many years ago.

Kujtim was born in Austria and was a good boy, until in adolescence he began to radicalize. He was arrested and convicted after attempting to join the Islamic State twice.

The lawyer who defended him, Nikolaus Rast, cannot believe that he has managed to become a murderer. In fact, Kujtim managed to deceive the entire justice system, as even though he was sentenced to 22 months in prison in April, he got out of his cell in December for good behavior.

“I would never represent an obedient warrior of God,” says Rast.

“I only accepted this because of his mother – a deeply Western woman. “She sat down crying and asked me: ‘What did we do wrong?'” Says the lawyer.

This is a question that an entire country is now asking.