Gazetari Hermes Nikaj, apo siç njihet gjerësisht si “Zogu i Tiranës” ka vendosur të flasë në lidhje me gjendjen e tij brenda katër mureve, pasi prej 6 muajsh ndodhet në arrest shtëpie. Ai u arrestua vjet me akuzën për próstitución. Ndër të tjera Nikaj tha se i mungon jeta e mëparshme, ndërsa shokëve të qelisë u uroi lirim sa më të shpejtë.

Ai tha:

Prej gjashtë muajsh unë ndodhem në arrest shtëpie, pa të drejtën për të dalë e punuar. I jam përshtatur realitetit të ri, edhe pse me pak vështirësi. Jeta ime ka ndryshuar shumë, pasi ndihem i ndrydhur e i kushtëzuar. Masa e dënimit “Arrest shtëpie” është një masë ekstreme, jo e lehtë, dhe e papërshtatshme për mua. Por pastaj e marr me sportivitet, dhe mendoj se kështu është e gjithë bota në këtë periudhë pandemie. Të thyej ligjin? Jo, mos e dhëntë Zoti, kurrë! Momentalisht jam “single” e gjithçka po shkon mirë. Në fakt, nuk është çasti i duhur për dashuri! Unë jam në kontakt çdo ditë me njerëz, sigurisht me anë të rrjeteve sociale apo vizitave në shtëpi. Shkëmbej mesazhe dhe sidomos mesazhet suportuese më motivojnë shumë! Njerëzit që më duan janë të shumtë dhe ndihem shumë mirë për këtë fakt! Fundja, këtë qëllim i kam vënë vetes: që në televizion të dhuroj pozitivitet! “Jam pritur dhe trajtuar shumë mirë. E kanë kuptuar situatën time dhe më kanë mbështetur, e madje më thonin që “ti nuk je për këtu”. I mbaj mend dhe i falenderoj për kurajon! U uroj lirim të shpejtë të gjithë atyre që kanë kaluar të njëjtën situatë si unë! Gjithashtu, shpreh edhe falënderimet e mia për stafin e parabúrgimit Jordan Misja.

Journalist Hermes Nikaj, or as he is widely known as the “Bird of Tirana” has decided to talk about his condition within the four walls, as he has been under house arrest for 6 months. He was arrested years ago on charges of prostitution. Among other things, Nikaj said that he misses his previous life, while he wished his cellmates release as soon as possible.

He said:

I have been under house arrest for six months, without the right to work. I have adapted to the new reality, albeit with little difficulty. My life has changed a lot, as I feel oppressed and conditioned. The “house arrest” sentence is an extreme measure, not easy, and inappropriate for me. But then I take it with sportiness, and I think that’s how the whole world is in this pandemic period. Break the law? No, God forbid, never! I am currently “single” and everything is going well. In fact, it’s not the right moment for love! I am in contact with people every day, of course through social media or home visits. I exchange messages and especially support messages motivate me a lot! People who love me are numerous and I feel very good about that fact! After all, I have set myself this goal: to give positivity on television! I was very well received and treated. They understood my situation and supported me, and even said “you are not here”. I remember them and I thank them for their courage! I wish a speedy release to all those who have past the same situation as me! Also, I express my thanks to the pre-release staff Jordan Misja.