Prej Kohësh Dajana Shabani dhe boksieri Kamer Maloku kanë qenë në qendër të mediave.

Lidhja e tyre ka pasur shumë ulje-ngritje dhe të gjitha këto janë shoqëruar me bujë mediatike.

Së fundmi Dajana ishte e ftuar në emisionin “Kojshia Show” dhe aty tregoi shumë detaje nga jeta e saj personale.

Mes të tjerash tregoi se është një nënë beqare dhe burri për të është thjesht një aksesor.

“Kur gruaja është e realizuar vetë, është e shkolluar, është ekonomikisht e pavarur, mendoj që burri është thjesht një aksesor me gjithë respektin”, tregoi Dajana duke konfirmuar kështu edhe ndarjen nga boksieri Kosovar.

Pas këtyre fjalëve ka reaguar edhe vetë Kameri nëpërmjet një deklarate e cila na ka habitur të gjithëve.

Nëpërmjet disa përgjigjeve për fansat në Instastory, ai ka treguar se ndarjen e ka marrë vesh nga emisioni dhe se nuk dëshiron të flasë për kategorinë e femrave që e quajnë burrin aksesor.

“Për gratë që i konsiderojnë burrat aksesor, më mirë të mos jap përgjigje”, thotë ai.

Ndërkohë i pyetur për arsyen e prishjes së marrëdhënies me moderatoren, ai tha se lajmin e ndarjes e mori vesh vetëm nga televizori.

“Sqarim për të gjithë! Portalet na ndanin çdo ditë që të klikohen. Unë o rri si duhet, o ndahem përgjithmonë. Më e reja është: Mua videon ma dërguan disa miq nga një emision që Dajana ishte live dhe aty e mora vesh që unë kisha qenë me të, por jo ajo me mua”, tregon boksieri.

For a long time Dajana Shabani and boxer Kamer Maloku have been in the media.

Their connection has had many ups and downs and all this has been accompanied by media fuss.

Dajana was recently invited to the Kojshia Show and there she shared many details of her personal life.

Among other things he showed that he is a single mother and that her husband is merely an accessory.

“When the woman is self-sufficient, she is educated, she is economically independent, I think the husband is just an accessory with all due respect,” Dajana said, confirming the separation from the Kosovo boxer.

Cameron himself reacted to these words in a statement that surprised us all.

Through some responses to fans on Instastory, he has shown that he has heard of the show from the show and does not want to talk about the category of women who call the accessory man.

“For women who consider men accessory, I’d rather not give an answer,” he says.

Asked about the reason for the breakup with the moderator, he said he only heard about the split from television.

“Clarification for all! The portals were shared daily for us to click. I sit properly, I break forever. The newest is: My video was sent to me by some friends from a show that Dajana was on live and I found out that I had been with her but not her with me, ”the boxer says.