Agan Halili, vëllai i 30-vjeçarit Miran Halili, që vrau babain e tij me thikë në Prizren, ka thënë se vëllai i tij ka probleme mendore që prej 10 vitesh. Vëllai i 30-vjeçarit, ka bërë një sqarim në llogarinë e tij të “Facebook-ut” teksa ka thënë se Miran Halili ka qenë për kurim disa herë në Klinikën Psikiatrike në Prishtinë, por që më pas është liruar nga spitali pa ndonjë sqarim. Ndër të tjera, ai ka akuzuar edhe Policinë e Kosovës, ndërsa thotë se i ka telefonuar para tre ditësh duke i njoftuar për kërcënimin, por që nuk e kanë marrë me seriozitet thirrjen e tij.

Më konkretisht, Agan Halili ka shkruar se:

Të dashur të afërm, shoqeri, e qytetarë të Kosovës. Ndjej detyrim moral të hedh dritë e të ju sqaroj drejtësisht mbi ndodhinë që preku familjen tonë. Familjes sime, babait tim të ndjerë, një njeri që e njihte një Prizren i tërë me rrethinë për zemërgjerësinë, urtësinë e tij, padrejtësisht po i hidhet faji për pakujdesi e çthurje në familje. Fillimisht nuk ka qenë zenkë në familje, e te ju vijë turp atyre që e nxorrën lajmin të tillë. Ai që kreu krimin, vellau im, është i semurë psiqik, ka çrregullime personaliteti, skizofreni dhe depresion. Ka 10 vite që e vuajmë këtë çrregullim të tijin. Vellau ka qenë në trajtim disa herë në Prishtinë, është mjekuar e më pas është liruar pa protokoll të qartë nga spitali, pa udhëzues të qartë se si duhet të shkojë trajtimi në vijim. Vëllau ka qenë i dhunshmëm edhe jemi detyruar disa herë ta çonim sërish në Psikiatri në Prishtinë, e shumë herë të tjera kemi kërkuar ndihmën e policisë. Ne e kishim vëllaun tonë, në rrugë nuk e linim dot, por edhe zgjidhje për këte gjendje jashtëzakonisht të vështirë nuk morëm kurrë nga shteti. I ndjeri babi im, e ka vuajtur edhe më shumë sepse ai është përfshirë edhe më shume në sëmundjen e vëllaut, e ka çuar ai vet në spital e polici, i ka dhenë ai ilacet me forcë, e ka nxjerr ai më shpesh se të gjithë për kafe qe ta kthente në normalitet. Duke parë gjendjen e rënduar të vëllaut ne kemi lajmëruar policinë e Prizrenit para 3 ditësh para se të ndodhte ky krim, ata kanë ardhur e kanë çortuar me fjalë si mund të çortosh një 2-vjecar edhe kanë ikur. Përgjegjësia për këte përfundim tragjik i takon vetëm institucioneve të Kosovës që janë përgjegjëse për të tilla probleme.

Agan Halili, the brother of 30-year-old Miran Halili, who killed his father with a knife in Prizren, said that his brother has been mentally ill for 10 years. The brother of the 30-year-old made a clarification on his Facebook account as he said that Miran Halili was for treatment several times at the Psychiatric Clinic in Prishtina, but that he was later released from the hospital without any explanation. Among other things, he accused the Kosovo Police, while he says that he called them three days ago informing them about the threat, but that they did not take his call seriously.

More specifically, Agan Halili wrote that:

Dear relatives, friends and citizens of Kosovo. I feel a moral obligation to shed light on and justly explain to you the event that affected our family. My family, my late father, a man who knew the whole of Prizren and its surroundings for his generosity, his wisdom, is being unjustly blamed for carelessness and breaking up in the family. At first there was no quarrel in the family, and shame on those who brought out such news. The perpetrator, my brother, is mentally ill, has personality disorders, schizophrenia and depression. We have been suffering from this disorder of his for 10 years. Vellau has been treated several times in Prishtina, was treated and then released without a clear protocol from the hospital, without clear instructions on how the next treatment should go. My brother was violent and we were forced several times to take him back to the Psychiatry in Prishtina, and many other times we asked for the help of the police. We had our brother, we could not leave him on the street, but we never got a solution for this extremely difficult situation from the state. My late father suffered even more because he was even more involved in his brother’s illness, he himself took him to the hospital and the police, he gave him medicine by force, he took him out more often than everyone else. for coffee to bring it back to normal. Seeing the aggravated condition of the brother, we called the Prizren police 3 days before this crime took place, they came and reprimanded him with words how can you reprimand a 2-year-old and they left. The responsibility for this tragic outcome lies solely with the Kosovo institutions that are responsible for such problems.