Ditën e djeshme u njoftua se disa shqiptarë do të kthehen nga kampet e Sirisë. Bëhet me dije se mes personave që do të riatdhesohen është edhe Floresha Rasha bashkë me tre fëmijët e saj. Megjithatë duket se rikthimi i saj nuk është pritur dhe aq mirë nga vjehrri, Shaban Rasha.

Babai i burrit të Floreshës, i cili është vrárë në Siri shprehet se nuk i njeh fëmijët e saj, pasi janë nga martesa e dytë që ajo ka pasur. Vetëm një prej fëmijëve që do të kthehet është Amari, djali i Diamantit. Rasha thotë për Faxnews se me nipin e tij nuk ka folur prej shumë vitesh, pasi vetë Floresha nuk e lejonte.

Ai ka thënë:

Unë jetoj vetëm, djali i madh është vrárë në Siri, vajza e djalit të vogël me gjithë djalin, por këto janë vrárë në periudhën që luftonin me Basha Al Asad, jo me këta térroristët. Prandaj nuk ka asnjë lloj procedure. Ardhja e tyre mua nuk më intereson fare vetëm e djalit, e djalit të djalit, nusja ka shkëputur kurorë dhe ka lidhur kurorë me dikë tjetër dhe te unë i është mbyllur dera, po ata nuk do vijnë këtu do shkojnë në kapmin e rehabilitimit, që kur ka vdékur djali që në 26 dhjetor 2016. Dy vajzat (Emel dhe Hatixhe) nuk janë të djalit, Diamantit, Amari është i Diamantit. Ajo le të gjejë burrin dhe t’u jap mbiemrin. Më kanë marrë në telefon, prej 7 vjetësh nuk kam pasur asnjë kontakt. Nuk e ka lejuar ajo që të më marrë nipi, kam qenë një vjehërr i sjellshëm, me kulturë, madje të kishit njohur gruan time, ajo iku dhe na tradhtoi si të ishim ca injorant jo si të ishim të dy me shkollë, ajo farmaciste unë mësues. I thashë m’i lë mua fëmijët dhe nuk donte, se kujtonte se ty është dasmë, fushë me lule të vinin unazat në vesh.

Yesterday it was announced that some Albanians will return from the camps in Syria. It is reported that among the people who will be repatriated is Floresha Rasha together with her three children. However, it seems that her return was not well received by her father-in-law, Shaban Rasha.

The father of Floresha’s husband, who was killed in Syria, says that he does not know her children, as they are from the second marriage she had. Only one of the children who will return is Amari, the son of Diamond. Rasha tells Faxnews that she has not spoken to his nephew for many years, as Floresha herself did not allow it.

He said:

I live alone, the eldest son was killed in Syria, the youngest son’s daughter with all the son, but these were killed during the period they fought with Basha Al Assad, not with these terrorists. Therefore there is no procedure of any kind. I do not care at all about their arrival only of the son, of the son of the son, the bride has taken off her crown and tied the knot with someone else and the door is closed to me, but they will not come here they will go to the rehabilitation camp, which when the boy died on December 26, 2016. The two daughters (Emel and Khadija) do not belong to the son, Diamanti, Amari belongs to Diamanti. Let her find her husband and give her the last name. They called me, I have not had any contact for 7 years. She did not allow my nephew to take me, I was a polite, cultured father-in-law, even if you had known my wife, she left and betrayed us as if we were a bit ignorant not as if we were both in school, she was a pharmacist teacher. I told him to leave the children to me and he did not want to, because he remembered that it was your wedding, a field of flowers with rings on his ears.