Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Indi ku një nuse ka humbur jetën gjatë ceremonisë së martesës dhe në mënyrë që dasma te vazhdonte nusha është zevëndësuar nga e motra.

Daily Mail raporton se nusja, e quajtur Surbhi, pësoi një sulm në zemër në ceremoninë e dasmës në qytetin Etawah, Uttar Pradesh, pasi kishte shkëmbyer kurorën me burrin e saj të ardhshëm Manjesh Kumar si pjesë e traditës së dasmës hindu.

Një mjek nga fshati lokal u thirr në vendin e ngjarjes, por nuk ishte në gjendje ta shpëtonte atë.Por në vend që të ndalnin procedurat, familjet e të dy palëve ranë dakord të vazhdonin me ceremoninë e martesës duke zëvendësuar nusen me motrën e saj, Nisha. Trupi i Surbhi-t u mbajt në një dhomë të veçantë ndërsa u zhvilluan festimet dhe ajo më pas u kremtua.

Një nga xhaxhallarët e Surbhi, Ajab Singh, tha se ishte një ‘thirrje e fortë’ që familja të vazhdonte me dasmën. Vëllai i Surbhi, Saurabh shtoi: “Është e vështirë të besosh se një trup i vdekur ishte në dhomën tjetër dhe një nuse po përgatitej në dhomën ngjtur. Ne nuk dinim çfarë të bënim në këtë situatë,Të dy familjet u ulën së bashku dhe dikush sugjeroi që motra ime e vogël Nisha duhet të martohej me dhëndrin. Familjet diskutuan për këtë çështje dhe të dy ranë dakord.”

Një nga xhaxhallarët e Surbhiut, Ajab Singh, tha: “Ne kurrë nuk kemi qenë dëshmitarë të emocioneve të tilla të përziera. Hidhërimi për vdekjen e saj dhe lumturia e dasmës ende nuk është zbehur,”

An unusual event has occurred in India where a bride lost her life during the wedding ceremony and in order for the wedding to continue the bride has been replaced by her sister.

The Daily Mail reports that the bride, named Surbhi, suffered a heart attack at the wedding ceremony in the city of Etawah, Uttar Pradesh, after exchanging the crown with her future husband Manjesh Kumar as part of the Hindu wedding tradition.

A doctor from the local village was called to the scene but was unable to save her. But instead of stopping the proceedings, the families of both parties agreed to continue with the wedding ceremony by replacing the bride with her sister, Nisha. Surbhi’s body was kept in a separate room as the festivities took place and she was then celebrated.

One of Surbhi’s uncles, Ajab Singh, said it was a ‘strong call’ for the family to continue with the wedding. Surbhi’s brother Saurabh added: “It is hard to believe that a dead body was in the other room and a bride was preparing in the next room. We did not know what to do in this situation, Both families sat down together and someone suggested that my little sister Nisha should marry the groom. The families discussed the issue and both agreed. ”

One of Surbhiu’s uncles, Ajab Singh, said: “We have never witnessed such mixed emotions. “The grief over her death and the happiness of the wedding have not yet faded.”