Gjetja e vaksinës anti Covid është cilësuar si një ndër lajmet më të mira të vitit, por sërish skeptikët nuk kanë munguar edhe në efikasitetin që mund të ketë kjo vaksinë.

Mbretëria e Bashkuar është shprehur pozitivisht ndaj vaksinës së Pfizer, pasi tre të katërtar e popullsisë, mes tyre edhe të moshuar, janë shprehur të gatshëm ta provojnë.

E megjithatë, katër britanikë në dhjetë duan garanci për sigurinë e saj, e për këtë, thonë se të parët duhet të vaksinohen politikanët. Britania ka porositur 40 milionë doza të vaksinës së Pfizer, e cila i solli shpresë botës kur të hënën u dalin brenda disa ditësh.

Sir John Bell, profesor i mjekësisë në universitetin e Oksordit, u shpreh optimist se në këtë mënyrë, mund të kemi një rikthim të jetës në normalitet nga pranvera, nëse këto përpjekje do të jenë të suksseshme. U njoftua se ishte 90% efikase në parandalimin e virusit. Rezultatet e një tjetër vaksine në fazën e fundit të përgatitjeve, asaj të Oxfordit dhe AstraZeneca, pritet të japin rezultat.

The discovery of the anti-Covid vaccine has been hailed as one of the best news of the year, but again skeptics have not lacked in the effectiveness that this vaccine can have.

The UK has responded positively to the Pfizer vaccine, as three-quarters of the population, including the elderly, have expressed a willingness to try it.

And yet, four out of ten Britons want guarantees for her safety, and for that, they say politicians should be vaccinated first. Britain has ordered 40 million doses of the Pfizer vaccine, which brought hope to the world when they came out within a few days on Monday.

Sir John Bell, professor of medicine at the University of Oxford, expressed optimism that in this way, we can have a return to normal life by spring, if these efforts will be successful. It was reported to be 90% effective in preventing the virus. The results of another vaccine in the final stage of preparations, that of Oxford and AstraZeneca, are expected to yield results.