Në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronaviruysiot, Policia e Shtetit ka gjobitur në harkun kohorë të 24 orëve të fundit 40 shtetas me nga 10 mijë lekë, ku përfshihen këmbësorë apo çiklistë.

Gjithashtu janë ndëshkuar me masë administrative 20.000 lekë dhe iu është bllokuar automjeti 33 shtetasve, pasi nuk kanë zbatuar urdhrin e dhënë

Policia njofton se në të gjithë vendin janë konstatuar 10 njësi tregtie që nuk kanë zbatuar orarin e mbylljes dhe ndaj administratorëve është marrë masë administrative 100.000 lekë për secilin.

Po në këtë kuadër, arrestuar në flagrancë shtetasi B. B., 30 vjeç, banues në Kukës, si edhe është proceduar në gjendje të lirë vëllai i tij, shtetasi U. B., 40 vjeç, pasi, duke udhëtuar me automjetin që drejtohej nga shtetasi U. B., kanë kundërshtuar me dhunë dhe nuk i janë bindur urdhrit të punonjësit të Policisë.

Njoftimi i plotyë:

Strukturat e Policisë kanë vijuar kontrollet në të gjithë territorin, në zbatim të masave kufizuese të shpallura nga qeveria shqiptare, për vënien në kontroll të pasojave që sjellin përhapjen e COVID-19.

Në Kukës është arrestuar në flagrancë shtetasi B. B., 30 vjeç, banues në Kukës, si edhe është proceduar në gjendje të lirë vëllai i tij, shtetasi U. B., 40 vjeç, pasi, duke udhëtuar me automjetin që drejtohej nga shtetasi U. B., kanë kundërshtuar me dhunë dhe nuk i janë bindur urdhrit të punonjësit të Policisë.

Në të gjithë vendin janë ndëshkuar me masë administrative 10.000 lekë, 40 shtetas, të cilët u konstatuan nga shërbimet e Policisë duke lëvizur në këmbë apo me biçikleta, pa ndonjë arsye apo emergjencë.

Gjithashtu, janë ndëshkuar me masë administrative 20.000 lekë dhe iu është bllokuar automjeti 3 shtetasve, pasi nuk kanë zbatuar urdhrin e dhënë nga organet kompetente për kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta të hapura, në zonat urbane apo mjedise të tjera publike të hapura.

Po gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, janë evidentuar 33 drejtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë ndëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti, në zbatim të Aktit Normativ Nr. 3, datë 15.03.2020 ”Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga virusi COVID-19″.

Në të gjithë vendin janë konstatuar 10 njësi tregtie që nuk kanë zbatuar orarin e mbylljes dhe ndaj administratorëve është marrë masë administrative 100.000 lekë për secilin.

Policia e Shtetit apelon për të gjithë qytetarët që të respektojnë masat kufizuese, të mos lëvizin as në oraret e lejuara pa ndonjë arsye, ndërsa pensionistët nuk lejohen në mënyrë kategorike të dalin nga banesa.

Strukturat e Policisë vijojnë kontrollet dhe monitorimet pa ndërprerë, me qëllim zbatimin e masave në funksion të parandalimit të COVID-19.

Within the framework of measures to prevent the spread of coronaviruses, the State Police has fined 40 citizens of 10 thousand ALL in the last 24 hours, including pedestrians or cyclists.

Also were fined 20,000 lek and the vehicle was impounded to 33 nationals for failing to comply with the order.

Police report that 10 commercial units were found throughout the country that did not comply with the closure schedule and administrators were given 100,000 ALL for each.

In the same context, citizen BB, 30 years old, resident of Kukes, was arrested in flagrance, and his brother, citizen UB, 40 years old, was released on bail after traveling in the vehicle driven by citizen UB. violently and disobeyed the order of the police officer.

Full Announcement:

Police structures have been under control throughout the territory, in pursuit of restrictive measures announced by the Albanian government, to control the consequences of the spread of COVID-19.

In Kukes, citizen BB, 30 years old, resident of Kukës, was arrested in flagrante, and his brother, citizen UB, 40 years old, was released on bail after traveling by vehicle driven by citizen UB, violently opposed. and disobeyed the order of the Police officer.

Across the country, 10.000 ALL, 40 citizens were punished with administrative measures, which were ascertained by the police services while traveling on foot or by bicycle, without any reason or emergency.

Also, a fine of 20,000 ALL was fined and the vehicle was stopped by 3 citizens for failing to comply with the order issued by the competent authorities to restrict movement in open parks and green areas, in urban areas or other open public areas. .

In the last 24 hours throughout the country, 33 drivers have been identified who have violated the traffic stop order, who have been penalized for driving and blocking a vehicle, pursuant to Normative Act no. 3, dated 15.03.2020 ”On taking special administrative measures during the duration of the infection period caused by the COVID-19 vir virus.

Across the country, 10 commercial units were found not to have implemented the closing hours, and an administrative measure of 100,000 ALL was issued to administrators.

The State Police appeals to all citizens to respect restrictive measures, not to move even on the allowed hours without any reason, while retirees are not categorically allowed to leave the apartment.

Police structures continue to carry out continuous monitoring and monitoring in order to implement measures to prevent COVID-19.