Ngajnëherë shprehemi me trishtim se ndërtime të tilla nuk vijnë më. E ta imagjinosh që janë ndërtuar, jo nga inxhinierë të famshëm, por nga mjeshtra duarartë shqiptarë. Mjeshtra, që në fakt ia kalojnë edhe arkitektëve me nam.

E tillë është godina, ku ndodhet këshilli i qarkut dhe prefektura Elbasan. Ajo është një nga më të bukurat në këtë qytet. Edhe pse është ndërtuar rreth 100 vjet më parë, ajo prezanton një pamje hije- rëndë që i jep autoritetin e një institucioni të rëndësishëm shtetëror.

Godina e këshillit të qarkut dhe prefekturës Elbasan është ndërtuar më herët se godinat qeveritare në Tiranë. Të habit fakti se sa me prespektivë është konceptuar projekti në atë kohë. E gjithë kjo vepër arti fsheh datëlindjen e saktë në themelet e saj: Në një nga gurët e themeleve është gdhendur “Usta Jonuz Trebishta, 1923”.

Sometimes we express with sadness that such constructions no longer come. And imagine that they were built, not by famous engineers, but by Albanian handmade craftsmen. Masters, which in fact surpass the well-known architects.

Such is the building, where the district council and the Elbasan prefecture are located. It is one of the most beautiful in this city. Although built about 100 years ago, it paints a shadowy picture that gives the authority of an important state institution.

The Elbasan regional council and prefecture building was built earlier than the government buildings in Tirana. It is surprising how perspective the project was conceived at the time. All this work of art hides the exact date of birth on its foundation: On one of the cornerstones is inscribed “Usta Jonuz Trebishta, 1923”.