Fakte të reja për një person që është konfirmuar si pozitiv me koronavirus ne Elbasan. Mësohet se ai ka në pronësi një dyqan mishi, ndërsa biznesi momentalisht është i mbyllur.

Ajo çfarë është shqetësuese ka të bëjë me familjarët e tij apo ndonjë kontakt me qytetarët që kanë blerë produkte në biznesin e tij.

Ka nisur dezintektimi i ambjenteve të këtij të fundit si dhe banesës së tij. Pacienti ka shfaqur probleme shëndetësore dhe është duke marrë mjekime në Spitalin Infktiv në Tiranë. Familjarët e tij janë vetëizoluar.

Në banesën e tij kanë mbërritur edhe ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik për të bërë kontrollet dhe verifikimet e duhura por edhe dezinfektimin e banesës.

Banesa ndodhet në katin e dytë të një godinë ndërsa biznesi është në katin e parë, teksa pohon se banorët nuk kanë pasur informacione për këtë situatë por lajmi I ka trembur.

Biznesi dhe banesa e personit me Covid-19 ndodhet në Lagjen 11 Nëntori të qytetit të Elbasanit. Dyhsohet se rasti është i ri dhe nuk janë gjetur ende dyshime të mirëfillta rreth kontakteve se ku e ka marrë infektimin.

New facts about a person who has been confirmed positive for coronavirus in Elbasan. It is learned that he owns a meat shop, while the business is currently closed.

What is worrying has to do with his family members or any contact with citizens who have bought products in his business.

The disintegration of the latter’s premises and his apartment has begun. The patient has shown health problems and is receiving treatment at the Infectious Diseases Hospital in Tirana. His relatives have isolated themselves.

Experts from the Institute of Public Health have also arrived at his apartment to perform the necessary checks and verifications, as well as to disinfect the apartment.

The apartment is located on the second floor of a building while the business is on the first floor, as it claims that the residents did not have information about this situation but the news scared them.

The business and apartment of the person with Covid-19 is located in the 11 November Neighborhood of the city of Elbasan. It is suspected that the case is new and no real suspicions have been found yet about the contacts where he got the infection.