Kryetarja e bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi përfundon në SPAK. Biznesmeni shkodran Almiro Gurakuqi ka depozituar në Prokurorinë e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit padinë kundër Ademit për shpërdorim detyre. Gjithçka lidhet me dosjen për privatizimin e klubit të futbollit të Vllaznisë.

Në 11 maj të këtij viti bashkia Shkodër hapi ankandin për shitjen e aksioneve në masën 100%. Pjesë e garës ishte edhe Almiro Gurakuqi, por oferta e tij në datë 19 Maj u skualifikua.

Gurakuqi nuk e la me kaq, por dorëzoi ankimin me argumentet përkatëse që pretendon duke theksuar më tej se “do ta ndjekim në rrugë administrative, por edhe penale”.

Për këtë arsye, ditën e djeshme Gurakuqi dërgoi në SPAK padinë kundër Ademit dhe anëtarëve të Njësisë së Ankandit me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Tashmë i takon SPAK-ut që të flasë.

The mayor of Shkodra, Voltana Ademi, ends up in SPAK. Shkodra businessman Almiro Gurakuqi has filed a lawsuit against Adem for abuse of office in the Special Prosecutor’s Office against Crime and Corruption. Everything is related to the file for the privatization of the Vllaznia football club.

On May 11 of this year, the municipality of Shkodra opened the auction for the sale of 100% shares. Almiro Gurakuqi was also part of the competition, but his offer on May 19 was disqualified.

Gurakuqi did not leave it at that, but submitted the complaint with the relevant arguments that he claims, further emphasizing that “we will prosecute him administratively, but also criminally”.

For this reason, yesterday Gurakuqi sent to SPAK the lawsuit against Adem and members of the Auction Unit on charges of abuse of office. It is now up to the SPAK to speak