10 persona janë vënë në pranga mes tyre edhe dy shqiptarë nën akuzën e organizatës kriminale dhe trafikimit të lëndëve narkotike në Romë, Itali.

Dy shqiptarët e arrestuar janë: Andrea Kercanaj dhe Orgest Mansi.

“Gjyshi”, “Gargamel”, “djali”, “nipi”, “miu i kanalizimeve”, “ai para”, “kryetari i bashkisë”, “shoku yt”, janë disa nga emrat e koduar që përdorën disa anëtarë të grupit kriminal për të shmangur identifikimin në rast përgjimi.

Hetimet për operacionin e kësaj të marte i quajtur “Karteli i rrugës Bellini” kanë nisur në vitin 2017 pas arrestimit të një polici të burgut të Romës pasi një sasi e konsiderueshme kokainë, hashash dhe marihuanë, si dhe karta telefonike, celularë u gjetën në makinën e tij.

Mësohet se kreu i grupi është shqiptari Andrea Kercanaj.

Shitja e drogës u bë jo vetëm në zonën e Frosinone dhe rrethinat e saj, por edhe në bregdetin e Lazios në Ardea, ku banojnë dy nga të arrestuarit.

Përfitimet e organizatës kapnin shifra të larta. Bëhej fjalë për rreth 150-160 doza në ditë për të ardhura që varionin nga 4 deri në 6 mijë euro në ditë.

Simona Paniccia dhe Andrea Kercanaj, kishin rolin kryesor dhe menaxhonin gjithçka. Ishte ajo, sipas aktakuzës, e cila ishte përgjegjëse për organizimin e ndërrimeve të tregtarëve dhe vëzhguesve të drogës, të cilët ndërroheshin çdo ditë.

Ata paguheshin çdo ditë nga 80 në 100 euro. Ai që merrej me paketimin e drogës merrte rreth 50 euro në ditë.

Për këtë operacion për të gjithë personat që janë nën hetim për komplot kriminal që synonte trafikimin e drogës dhe korrupsionin u vendosa arrest në burg ndërsa gjatë kontrollit në banesat e tyre policia arriti të sekuestronte edhe rreth dy kg kokainë.

 

10 people have been handcuffed, including two Albanians on charges of criminal organization and drug trafficking in Rome, Italy.

The two Albanians arrested are: Andrea Kercanaj and Orgest Mansi.

“Grandpa”, “Gargamel”, “son”, “grandson”, “sewer rat”, “he before”, “mayor”, “your friend”, are some of the code names used by some members of the group criminal to avoid identification in the event of wiretapping.

Investigations into this Tuesday’s operation called the “Bellini Street Cartel” began in 2017 after the arrest of a Rome prison police officer after a significant amount of cocaine, hashish and marijuana, as well as phone cards, mobile phones were found in the car. his.

It is learned that the leader of the group is the Albanian Andrea Kercanaj.

The sale of drugs took place not only in the area of ​​Frosinone and its surroundings, but also on the coast of Lazio in Ardea, where two of the detainees reside.

The benefits of the organization reached high figures. It was about 150-160 doses per day for income ranging from 4 to 6 thousand euros per day.

Simona Paniccia and Andrea Kercanaj, had the main role and managed everything. It was she, according to the indictment, who was responsible for organizing the shifts of drug dealers and observers, who changed every day.

They were paid daily from 80 to 100 euros. The one who dealt with the packaging of the drugs received about 50 euros a day.

For this operation for all persons under investigation for criminal conspiracy aimed at drug trafficking and corruption I was placed in prison while during the search in their apartments the police managed to seize about two kg of cocaine.