U publikua në media se është identifikuar një rast me COVID-19 në Universitetin e Elbasanit, ka reaguar menjëherë rektori prof. dr. Skender Topi.

I pyetur nga Faxweb.al ai u shpreh se nuk i ka ardhur asnjë njoftim nga ana e laboratorit të epidemiologjisë që bën testimet për persona të infektuar brenda Universitetit.

“Kam lexuar nëpër media, si informacion se në Universitetin tonë ka staf të infektuar me koronavirus. Personi që flitet se është bashkëshortja e zv. Dekanit të Fakultetit Ekonomik, nuk ka qenë e pranishme në punë me arsyetimet e saj për çështje personale, por siç e dini në disa zyra shërbimi dhe funksionesh brenda Universitetit nuk është e nevojshme prezenca fizike pasi punohet online.

Kemi hyrë në sezon provimesh dhe nuk ka asnjë ndryshim protokolli natyrisht duke zbatuar rekomandimet e autoriteteve për distancim dhe masa mbrojtëse. Provimet vijojnë normalisht dhe pandërprerë. Frekuentimi i tyre po ashtu. Unë jam mjek vetë dhe nuk më ka ardhur asnjë njoftim nga ana e laboratorit të epidemiologjisë që bën testimet një lajm i tillë për persona të infektuar brenda Universitetit. Në rast se do qëndronte diçka e tillë, minimumi duhej të ishim njoftuar sepse është pjesë e përgjegjësisë. Unë si rektor nuk kam asnjë informacion zyrtar për diçka të tillë” u shpreh rektori.

It was published in the media that a case with COVID-19 was identified at the University of Elbasan, the rector prof. dr. Skender Topi.

Asked by Faxweb.al, he said that he had not received any notification from the epidemiology laboratory that tests people infected within the University.

“I read in the media, as information that at our University there are staff infected with coronavirus. The person who is said to be the wife of the deputy. The Dean of the Faculty of Economics has not been present at work with her reasons for personal issues, but as you know in some service offices and functions within the University, physical presence is not necessary after working online.

We have entered the exam season and there is no protocol change of course by implementing the recommendations of the authorities for distancing and safeguards. Exams continue normally and uninterrupted. Their attendance as well. I am a doctor myself and I have not received any notification from the laboratory of epidemiology that tests such news for infected people within the University. If that happened then we would all be in for a treat. As rector, I have no official information about such a thing, “said the rector.