Zbulohet shkaku që mban peng mandatin e 9 të pretenduar nga Partia Socialiste dhe mandatin të 6 të Partisë Demokratike.

Sipas informacionit të marrë rezulton se shkak për këtë janë bërë 2 vota tepër të gjetur në një kuti votimi që u përkasin komisionerëve të PS.

Komisionerët kanë votuar në qendrën e votimit ku kanë qenë komisionerë dhe jo në qendrën e votimit në lagjen ku banojnë.

Pas konstatimit të faktit, Partia Demokratike e ka ankimuar çështjen në KQZ dhe do të jetë ky institucion që do të çertifikojë se kujt i përket mandati, PS apo PD.

Deri më tani në qarkun e Elbasanit PS ka fituar 8 mandate dhe PD 6 mandate. LSI nuk mundi të fitojë mandat ndonëse grumbullojë vota që ishin pranë pragut për deputet.

The cause that holds the 9th mandate claimed by the Socialist Party and the 6th mandate of the Democratic Party is revealed.

According to the information received, it turns out that the reason for this were 2 votes found in a ballot box belonging to the SP commissioners.

The commissioners voted in the polling station where they were commissioners and not in the polling station in the neighborhood where they live.

After ascertaining the fact, the Democratic Party has appealed the case to the CEC and it will be this institution that will certify to whom the mandate belongs, SP or PD.

So far in the district of Elbasan SP has won 8 seats and PD 6 seats. The SMI could not win the mandate despite collecting votes that were close to the threshold for MP.

After counting 508 out of 511 boxes, these are the statistics at the regional level in Elbasan:

The SP garnered 85,792 votes, or 55.17% of the total

DP has collected 57678 votes, or 37.09% of the total

SMI has collected 6882 votes, or 4.43% of the total

The party “Nisma Thurje” 1730 votes, or 1.11% of the total

Party “Movement for Change” 1008, or 0.65% of the total.

Democratic conviction 736 votes, or 0.47% of the total.