Rruga transit në Komunën e Shtimes për në Prizrenit tash e 3 vjet është në gjendje të mjerueshme.

Ndonëse komuna kishte filluar të rregullonte këtë rrugë, ajo veçse ishte shkatërruar më shumë ku qarkullimi i veturave është vështirësuar tej mase.

Pas reshjeve të shiut një qytetar ka marrë një inciativë.

Ai sot është parë me një qerre me gomar në rrugë, i cili kishte të ngarkuar dhe për t’i mbuluar gropat e për të lehtësuar sado pak rrugën që e përdorin qytetarë të shumtë.

Pa dyshim që ky është një gjest për t’u lavdëruar, pasi shtimjanët nuk patën zgjidhje tjetër./IndeksOnline/

The transit road in the Municipality of Shtime to Prizren has been in a miserable condition for 3 years now.

Although the municipality had started to repair this road, it was already more destroyed where the circulation of vehicles has become extremely difficult.

After the rain, a citizen took an initiative.

He was seen today with a donkey cart on the road, which was loaded to cover the potholes and to ease as little as possible the road used by many citizens.

Undoubtedly, this is a gesture to be praised, as the people of Shtime had no other choice./IndeksOnline/