Shefja e Epidemiologjisë në ISHP, Silva Bino ka folur sot në emisionin “Open” në lidhje me situatën e krijuar nga Covid-19. Teksa foli për përvojën e saj personale se si e ka kaluar ajo infektimin me Covid-19, Bino u ndal edhe tek ashpërsimi i mëtejshëm i masave.

“Kemi prëgatitur disa skenare, numri i shtretërve, incidencën e sëmundjeve, në bazë të këtyre skenareve do të vendosim mbylljen e pjesshme ose atë të plotë. I kemi diskutuar bllokimet e pjesshme. Ja ky që është 22:00-06:00 është bllokim i pjesshëm. Çdo gjë matet me numrin e vdekjeve. Skenari i ardhshëm nëse shifrat rriten janë masa me intensitet më të lartë, mbyllje, kjo dihet. Kur nuk kemi akoma vaksinën në dorë, do bëjmë përpjekje të tjera. Masa më shtrënguese është bllokimi i plotë”, u shpreh Bino në emision.

Më tej shefja e Epidemiologjisë theksoi se duhet treguar kujdes që situata mos të përkeqësohet e për pasojë të kemi një mbyllje të dytë.

” E kam thënë që në fillim të pëndemisë që kjo situatë kërkon forcë dhe qendrueshmëri, vullnet dhe përgjegjësi. Unë kam eksperiencën time personale. Duke qenë brenda në pavion, shihet që ka dhe njerëz në terapi intensive. Presioni është i madh ndaj mjekëve. Kam qenë dëshmitare e shumë rasteve që mjekët jo vetëm kujdeseshin nga ana mjekësore për pacientët, por u shërbenin atyre. I lanin i pastronin sepse ishin të pamundur, iu presin thonjtë. Nga ana tjetër kjo të jep dhe më tepër kurajë. Duhet të bëjmë çmos të ulim numrin e të prekurve”, tha Bino.

The Chief of Epidemiology at IPH, Silva Bino spoke today on the show “Open” about the situation created by Covid-19. Speaking about her personal experience of how she coped with the Covid-19 infection, Bino also touched on further tightening of measures.

“We have prepared several scenarios, the number of beds, the incidence of diseases, based on these scenarios we will decide the partial or complete closure. We have discussed the partial blockages. Here is the one that is 22: 00-06: 00 is a blockage Everything is measured by the number of deaths. The next scenario if the numbers increase are measures with higher intensity, closure, it is known. full “, said Bino on the show.

The Chief of Epidemiology further stressed that care must be taken not to worsen the situation and consequently to have a second closure.

“I have said since the beginning of the pandemic that this situation requires strength and endurance, will and responsibility. I have my personal experience. Being inside the ward, it can be seen that there are people in intensive care. The pressure is great on doctors. have witnessed many cases where doctors not only cared for patients medically, but served them.Washing and cleaning them because they were impossible, cutting their nails.On the other hand it gives you even more courage.We must do our best to we reduce the number of those affected, “Bino said.