Dirigjenti i njohur elbasanas, Blerim Narazani, merr titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” nga Presidenti i Republikës Ilir Meta.

Çmimi është dhënë sot në Presidencë.

Me këtë rast vetë ShTZ Ilir Meta ka publikuar një mesazh ku vlerëson lart figurën artistike të z. Blerim Narazani.

Ja çfarë shkruan Presidenti Meta:

Elbasani, qendër e patjetërsueshme e dijes, artit, kulturës dhe patriotizmit, mbetet përherë djep i personaliteteve të nderuara, që aq shumë i kanë dhënë vendit në çdo fushë të jetës.

Pinjoll i një familjeje qytetare elbasanese, me tradita të njohura arsimore dhe artistike, dirigjenti Blerim Narazani e ka zënë tashmë vendin e merituar mes figurave të shquara të kësaj treve, falë ndihmesës së çmuar të dhënë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore kombëtare.

Në të gjithë aktivitetin e tij për mbi gjysëm shekulli, si dirigjent i talentuar, pedagog i përkushtuar dhe drejtues artistik i projekteve muzikore, ai ka shpalosur kulturë, profesionalizëm, realizëm në vlerësime, dinjitet dhe integritet të lartë.

Në vlerësim të kontributeve artistike në identifikimin, promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare, duke përhapur e lartësuar traditën muzikore dhe kulturore të Elbasanit në veçanti dhe atë kombëtare në përgjithësi, kisha sot nderin ta vlerësoja z.Blerim Narazani me Titullin “Mjeshtër i Madh”.

The well-known conductor from Elbasan, Blerim Narazani, receives the high title “Grand Master” from the President of the Republic Ilir Meta.

The award was given today at the Presidency.

On this occasion, ShTZ Ilir Meta has published a message where he highly appreciates the artistic figure of Mr. Blerim Narazani.

Here is what President Meta writes:

Elbasan, the inalienable center of knowledge, art, culture and patriotism, always remains the cradle of honored personalities, who have given so much to the country in every field of life.

A descendant of an Elbasan citizen family, with well-known educational and artistic traditions, the conductor Blerim Narazani has already taken his rightful place among the prominent figures of this region, thanks to the valuable help given for the preservation and promotion of national cultural heritage.

In all his activity for over half a century, as a talented conductor, dedicated lecturer and artistic director of music projects, he has displayed culture, professionalism, realism in assessments, dignity and high integrity.

In appreciation of the artistic contributions in the identification, promotion and preservation of the Albanian cultural heritage, spreading and elevating the musical and cultural tradition of Elbasan in particular and the national one in general, I had the honor today to honor Mr. Blerim Narazani with the title “Grand Master” .