Katër anglezë, autorë të vrasjes së një shqiptari janë dënuar me burgim të përjetshëm.

Urim Gjabri, 46-vjeç u gjet i vdekur në shtëpi nga një mik i tij. Shqiptari kishte shkuar si refugjat në Australi, ndërsa në banesën ku u gjet i pajetë banonte me qira.

Autorët e vrasjes së tij janë Ben­jamin John Mitchell, 34-vjeç; Alfred Claude Rigney, 47-vjeç; Matt Bernard Ten­hoopen, 25-vjeç dhe Aaron Don­ald Carver, 38-vjeç.

“Unë pranoj për të gjithë ju që një rezultat i tillë (vdekja e shqiptarit) nuk ishte pjesë e planit”, tha një prej tyre, ndërsa shtoi se “nuk ishte e qartë saktësisht se si ose kur u vu në jetë plani për të për të vjedhur kanabisin”.

Si ndodhi ngjarja

Carver, Tenhoopen dhe Mitchell shkruan në Adelaide me Jason Paul Howell dhe u takuan me Rigney në një rrugë pranë shtëpisë së shqiptarit.

“Në hapësirën e rreth 20 disa minuta bimët e kanabisit u vodhën dhe Gjabri u sulmua. Shqiptari u godit mbi kokë me një send duke i thyer kafkën”, shpjegoi njëri prej autorëve.

Më pas anglezët ngarkuan kanabisin në makinën e Gjabrit dhe më pas u drejtuan drejt makinave të tyre, për t’u larguar më pas nga vendngjarja.
Rigney, prej disa kohësh ishte në liri me kusht për një krim tjetër që kishte kryer dhe u burgos për minimumi 20 vjet e tre muaj.

Secili prej autorëve ka apeluar dënimin e tyre. Ndërsa shoferi që dërgoi autorët në shtëpinë e Gjadrit, Hoëell u shpall gjithashtu fajtor për vrasjen e Gjabrit, në një seancë të posaçme, por do të dënohet në një datë të mëvonshme.

Four Englishmen, perpetrators of the murder of an Albanian, have been sentenced to life imprisonment.

Urim Gjabri, 46, was found dead at home by a friend. The Albanian had gone as a refugee to Australia, while renting the apartment where he was found dead.

The perpetrators of his murder are Benjamin John Mitchell, 34; Alfred Claude Rigney, 47; Matt Bernard Tenhoopen, 25, and Aaron Donald Carver, 38.

“I accept for all of you that such an outcome (the death of the Albanian) was not part of the plan,” said one of them, adding that it was not clear exactly how or when the plan was implemented for him. stolen cannabis ”.

How the event happened

Carver, Tenhoopen and Mitchell write in Adelaide with Jason Paul Howell and met Rigney on a street near the Albanian’s home.

“In the space of about 20 minutes, the cannabis plants were stolen and Gjabri was attacked. “The Albanian was hit on the head with an object, breaking his skull”, explained one of the authors.

The British then loaded the cannabis into Gjabri’s car and then headed towards their cars, to leave the scene.
Rigney had been on parole for some time for another crime and had been jailed for a minimum of 20 years and three months.

Each of the perpetrators has appealed their sentence. While the driver who sent the perpetrators to Gjadri’s house, Howell was also found guilty of killing Gjabri, in a special hearing, but will be convicted at a later date.