Situata prej reshjeve të dëborës dhe ngricave vijon të jetë problematike në qarkun e Elbasanit. Në akset nacionale lëvizet vetëm me zinxhirë ndërsa sot në drejtim te Tiranës nuk është lejuar lëvizja për shkak të një problemi në tunel. Kjo situatë ka çuar prefektin e qarkut Klevis Xhoxhi të mbledhë për të dytën ditë me radhë shtabin e emergjencave civile.

Kjo situatë ka gjetur të papërgatitur bashkinë Elbasan, e cila nuk ka mundur të hapë rrugët e fshatrave. Rezulton i bllokuar aksi Gjinar- Zavaline , fshatrat e njësisë adminsitrative Funar si dhe ka probleme serioze në Laninot- Fushe- Qafë si dhe Guri i Zi.

Në raportimin e tij kryebashkiaku i Elbasanit e vuri theksin te problemet me ujin e pijshëm dhe energjinë elektrike si dhe sasinë e kripës së përdorur për t’i bërë të kalueshme rrugët në qytet dhe skorjen e perdorur ne fshatra.

Perfaqesuesi i OSHEE pranoi fluksin e larte te defekteve ne qark, duke theksuar se te pakten 4000 abonente jane ne erresire. Nënstacioni i paraburgimit ne Bradashesh ka pas probleme por pa ndërprerje energjie elektrike.

Per sektorin e kujdesit shendetesor, rastet emergjente jane derguar ne kohe ne spital, ndersa policia thote se eshte duke monitoruar situaten e krijuar ne Qafe Thane, ku ne kete te fundit levizet vetem me zinxhire dhe goma dimerore, ndersa cdo mjet tjeter eshte i destinuar te mbetet i bllokuar.

The situation from snowfall and frost continues to be problematic in the region of Elbasan. In the national axes it moves only with chains, while today in the direction of Tirana the movement is not allowed due to a problem in the tunnel. This situation has led the prefect of the district Klevis Xhoxhi to convene for the second day in a row the headquarters of civil emergencies.

This situation has found the municipality of Elbasan unprepared, which has not been able to open the roads of the villages. The Gjinar-Zavaline axis, the villages of the Funar administrative unit are blocked and there are serious problems in Laninot-Fushe-Qafe and Guri i Zi.

In his report, the mayor of Elbasan highlighted the problems with drinking water and electricity as well as the amount of salt used to make the roads in the city passable and the slag used in the villages.

The OSHEE representative acknowledged the high flow of defects in the county, noting that at least 4,000 subscribers are in the dark. The detention substation in Bradashesh had problems but without power outages.

For the health care sector, emergency cases have been sent to the hospital on time, while the police say that they are monitoring the situation created in Qafe Thane, where in the latter it moves only with chains and winter tires, while any other vehicle is destined to remains trapped.