Festat e fundvitit sollën masa të rrepta kufizuese për parandalimin e përhapjes së virusit vdekjeprurës, që prej kohesh është përhapur në mbarë botën dhe madje është zbuluar dhe një variant i ri. Ditën e djeshme u raportua se ora policore do të ndryshonte nga 20.30 në 22.30, por siç duket tashmë ka ndryshuar sërish dhe është vendosur në orën 20.00. Eugena Tomini, shefja e Epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, ka deklaruar se nesër kthehet ora shtrënguese që ishte para festave.

Më konkretisht, kjo e fundit është shprehur se:

Nga nesër i rikthehemi orëve shtrënguese apo orës policore që kishim para festave. Ndërkohë, ora 22:30, sërish është pengesë për qarkullimin e qytetarëve, pengesë për aktivitetet e tjera që kryhen si emergjente apo shërbimi në shtëpi. Kopshti çerdhet dhe administratat fillojnë aktivitetet e tyre. Nis edhe mësimi online në universitete.
Ndërkohë, nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme do të rikthehen në klasa, më 11 janar me mësimin e alternuar. Tomini shtoi gjithashtu se një rritje e rasteve pritet që të ndodhi pas 2 apo 3 javësh, për shkak të festimeve dhe grumbullimeve të qytetarëve në zona të caktuara të vendit.

The end-of-year holidays brought strict restrictive measures to prevent the spread of the deadly virus, which has long since spread around the world and even a new variant has been discovered. Yesterday it was reported that the curfew would change from 20.30 to 22.30, but apparently it has already changed again and is set at 20.00. Eugena Tomini, head of Epidemiology at the Institute of Public Health, has stated that tomorrow the auspicious hour that was before the holidays returns.

More specifically, the latter has stated that:

From tomorrow we return to the austerity hours or curfew we had before the holidays. Meanwhile, 22:30, is again an obstacle for the movement of citizens, an obstacle for other activities performed as emergency or home service. Kindergartens and administrations start their activities. Online teaching at universities also begins.
Meanwhile, 9th grade and high school students will return to class on Jan. 11 with alternate teaching. Tomini also added that an increase in cases is expected to occur after 2 or 3 weeks, due to celebrations and gatherings of citizens in certain areas of the country.