Është ndryshuar “Ora Policore” e vendosur më shumë se 1 muaj më parë nga Komiteti i Ekspertëve. Manastirliu është shprehur në mbledhjen e fundit se tashmë bizneset mund të qendrojnë hapur deri në orën 22:00. Gjithashtu qytetarët mund të qarkullojnë deri në këtë orë. Ky vendim hyn në fuqi nesër.

Manastirliu u shpreh: Në vlerësim të situatës së 6 javëve të fundit Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur zgjatjen e orës së lejuar të qarkullimit të qytetarëve deri në orën 22:00 të mbrëmjes duke filluar nga dita e nesërme dt 12 Prill. Po keshtu aktivitetin e bareve dhe restoranteve. Do të vijojë të mbeten në fuqi të gjitha masat e orës policore nga ora 22:00- 06:00 të mengjesit.

The “Police Hour” set more than 1 month ago by the Committee of Experts has been changed. Manastirliu said at the last meeting that businesses can now stay open until 22:00. Citizens can also circulate up to this hour. This decision enters into force tomorrow.

Manastirliu said: In assessing the situation of the last 6 weeks, the Technical Committee of Experts has decided to extend the allowed hour of traffic of citizens until 22:00 in the evening starting from the next day, April 12. Also the activity of bars and restaurants. All measures of the curfew will remain in force from 22:00 to 06:00 in the morning.