Një shqiptar me emrin Haxhi Hoxha u dënua me 12 muaj burg në Angli pasi në orët e para të 1 gushtit me një auomjet tip ”Audi” kishte vozitur me shpejtësi të lartë.

Fillimisht në zonë të banuar ai qarkullonte me 70 km/h, kurse pasi nuk iu ndal Policisë e çoi shpejtësinë në 110 km/h në rrugë rurale.

Ai u arrestua vetëm kur ndryshoi mendje pasi oficeri i Policisë e paralajmëroi se kishte elektroshok Taser me vete.
Fillimisht në paraburgim ai dha emër të rremë francez dhe për këtë u thirr përkthyes francez. Por më pas u identifikua se ishte shqiptari Haxhi Hoxha që në fshatrat e Yorkshire jugor kishte ecur me shpejtësi të ‘çmendur’.

Përpos dënimit me 12 muaj burg nga Gjykata e Sheffield, atij iu hoq patenta dhe për 2 vite e gjysmë.

An Albanian named Haxhi Hoxha was sentenced to 12 months in prison in England after in the first hours of August 1 with an Audi vehicle driving at high speed.

Initially in a residential area he was driving at 70 km / h, and after not stopping the Police he increased the speed to 110 km / h on rural roads.

He was only arrested when he changed his mind after a police officer warned him that he had Taser electroshock with him.
Initially in custody he gave a false French name and for this a French translator was called. But then it was identified that it was the Albanian Haxhi Hoxha who in the villages of South Yorkshire had walked at a ‘crazy’ speed.

In addition to being sentenced to 12 months in prison by the Sheffield Court, his license was revoked for 2 and a half years.