Janë nxjerrë nga lumi Drino trupat e pajetë të dy elektriçistëve, që u aksidentuan me mjetin e OSHEE-së pas mesnatës, pasi kishin shkuar për të rregulluar një avari në fshatrat e Gjirokastrës.

Siç shihet dhe nga pamjet e mëposhtme, pas kërkimeve të polumbarëve, janë nxjerrë nga lumi trupat e pajetë të Selfo Kllafajt dhe Ismet Isarajt 64 dhe 52 vjeç, ndërkohë që në vendin e ngjarjes kanë mbërritur dhe familjarët e tyre.

Ata shprehen se kërkimet nga ana e autoriteteve kanë nisur shumë vonë, dhe nëse do të ishte ndërhyrë në kohë dy elektriçistët mund të ishin shpëtuar.

Dy punonjësit e OSHEE-së të cilët janë identifikuar si Selfo Kallfa dhe Ismet Isaraj, kishin shkuar për të rregulluar një avari që ishte konstatuar në fshatin “Asim Zeneli”, por kanë humbur drejtimin e mjetit për shkak të errësirës dhe kanë rënë në lumin Drino.

Si pasojë e terrenit të keq dhe errësires, mjeti me të cilin lëviznin dy punonjësit e OSHEE, ka rënë në kontakt me një rruge të deformuar pranë bregut të lumit dhe e kanë pasur të pamundur për të manovruar mjetin.

Dy elektriçistët e kanë pasur të pamundur që të dalin nga mjeti, ndërkohë që makina është marrë nga uji për disa metra. Menjëherë pas sinjalizimit kanë mbërritur në zonë punonjës të zjarrfikësve, por për shkak të terrenit dhe motit të acartë është bërë i vështirë operacioni i kërkim shpëtimit.

Për nxjerrjen e trupave është pritur mbërritja e polumbarëve nga Tirana, ndërsa gazetarja e Fax Neës Ervina Shehaj thotë se familjarët kanë thënë se ka pasur shumë vonesa në nisjen e kërkim-shpëtimit.

Nxjerrja e trupave u monitorua dhe nga kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi, prefekti Odise Kote dhe drejtori i Policisë së Gjirokastrës Fatmir Hoxha.

The dead bodies of two electricians were pulled out of the Drino River, who had an accident with the OSHEE vehicle after midnight, after they had gone to fix a breakdown in the villages of Gjirokastra.

As can be seen from the following images, after the search of the divers, the dead bodies of Selfo Kllafaj and Ismet Isaraj, 64 and 52 years old, were pulled out of the river, while their family members also arrived at the scene.

They say that the search by the authorities started too late, and if it had been intervened in time, the two electricians could have been saved.

Two OSHEE employees who have been identified as Selfo Kallfa and Ismet Isaraj, had gone to fix a breakdown that was found in the village “Asim Zeneli”, but lost control of the vehicle due to darkness and fell into the river Drino .

As a result of the bad terrain and darkness, the vehicle with which the two OSHEE employees were moving, came in contact with a deformed road near the river bank and they found it impossible to maneuver the vehicle.

The two electricians found it impossible to get out of the vehicle, while the car was taken from the water for several meters. Immediately after the signalization, firefighters arrived in the area, but due to the terrain and the cold weather, the search and rescue operation became difficult.

The arrival of the divers from Tirana was expected for the removal of the bodies, while the journalist of Fax News Ervina Shehaj says that the family members said that there were many delays in the start of the search and rescue.

The withdrawal of troops was also monitored by the mayor of Gjirokastra, Flamur Golemi, the mayor, Odise Kote, and the director of the Gjirokastra Police, Fatmir Hoxha.