Dy raste me variantin “DELTA” janë konfirmuar në qarkun Gjirokastër. Mësohet se një rast, është ai i një studentje nga Përmeti e cila kishte ardhur nga jashtë pasi ishte me studime.

Bëhet fjalë për një studentë të ardhur nga jashtë vendit një ditë më parë, nga fshati Asim Zeneli, e cila ka shfaqur komplikacione dhe simptoma te ngjashme me atë te tipit indian te virusit Corona.

Ndërsa rasti i dytë është shënuar në Përmet te një 45-vjeçar, i cili kishte ardhur nga jashtë. Të dy rastet trajtohen në regjim shtëpiak dhe deri tani gjendja e tyre shëndetësore është e stabilizuar, ndërkohë që pritet përgjigja e analizave nga Anglia.

Two cases with the “DELTA” variant have been confirmed in the Gjirokastra region. It is learned that one case is that of a student from Përmet who had come from abroad after studying.

It is about a student who came from abroad the day before, from the village of Asim Zeneli, who has shown complications and symptoms similar to that of the Indian type of Corona virus.

While the second case was recorded in Përmet to a 45-year-old man, who had come from abroad. Both cases are treated at home and so far their health condition is stabilized, while the answer of the analysis is expected from England.