Policia e Shtetit ka bërë disa ndryshime në disa prej Drejtorive Policore në qarqe. Pjesë e ndryshimeve janë drejtoritë e Elbasanit, Kukësit dhe Dibrës.

Mësohet se Drejtori i Drejtorisë Vendore te Policisë Elbasan, Arjan Muça transferohet në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe në vend të tij emërohet Drejtor i DVP Elbasan, zëvendësdrejtori i kësaj drejtorie Alket Shatro.

Drejtori i Drejtorisë Vendore të DVP Kukës Erigert Mitri transferohet në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe në vend të tij emërohet Drejtori i DVP Kukës Alban Çela.

Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër Skënder Kalemi transferohet në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe në vend të tij emërohet zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Policisë Vlorë Artur Selimi.

Policia e Shtetit i ka argumentuar ndryshimet “për ti dhënë një impuls të ri punës”.

The State Police has made some changes in some of the Police Directorates in the regions. Part of the changes are the directorates of Elbasan, Kukes and Dibra.

It is learned that the Director of the Local Police Directorate of Elbasan, Arjan Muça is transferred to the General Directorate of the State Police and in his place is appointed Director of DVP Elbasan, Deputy Director of this directorate Alket Shatro.

The Director of the Local Directorate of DVP Kukës Erigert Mitri is transferred to the General Directorate of State Police and in his place is appointed the Director of DVP Kukës Alban Çela.

The Director of the Local Police Directorate of Dibër, Skënder Kalemi, is transferred to the General Directorate of the State Police and in his place is appointed the Deputy Director of the Police Directorate of Vlora, Artur Selimi.

The State Police have argued the changes “to give a new impetus to work”.