Shkarkohet nga detyra drejtori i burgut të Peqinit, Bukurosh Malluta. Ky vendim është marrë nga ministrja Etilda Gjonaj.

Të dënuarit në këtë institucion prej ditësh janë futur në grevë urie. Shkarkimi i Mallutës vjen për shkak të keqmenaxhimit të kësaj situate.

Kujtojmë se më shumë se 100 të dënuar në burgun e sigurisë së lartë prej ditësh janë futur në grevë urie.

Në grevë urie janë futur edhe rreth 70 të burgosur në burgun e Shënkollit. Ata kanë 5 ditë që kanë refuzuar të ushqehen dhe i janë bashkuar grevës së urisë e cila nisi fillimisht nga burgu i Peqinit, pas aplikimit të regjimit 41 biss.

70 të burgosurit kanë kërkuar që të lejohen takimet me avokatët dhe familjarët, pasi u ndërprenë për të mos lejuar përhapjen e COVID-19 në institucionet e vuajtje së dënimit që nga nisja e pandemisë.

Të dënuarit i kanë parashtruar kërkesat përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë po ashtu edhe përfaqësuesve të Avokatit të Popullit, ndërsa kanë theksuar se nuk tërhiqen nga kërkesat, dhe se do të vijojnë grevën dhe refuzimin e ushqimit deri në përmbushjen e tyre.

The director of Peqin prison, Bukurosh Malluta, is dismissed. This decision was taken by Minister Etilda Gjonaj.

The convicts in this institution have been on hunger strike for days. Malluta’s dismissal comes due to mismanagement of this situation.

Recall that more than 100 convicts in high security prison for days have gone on hunger strike.

About 70 prisoners in Shënkolli prison have also gone on hunger strike. They have 5 days to refuse to eat and have joined the hunger strike which initially started from Peqin prison, after the application of the 41 biss regime.

The 70 detainees have requested that meetings with lawyers and family members be allowed, as they were interrupted to prevent the spread of COVID-19 in penitentiary institutions since the pandemic began.

The convicts submitted the requests to the representatives of the Ministry of Justice as well as to the representatives of the People’s Advocate, while they emphasized that they do not withdraw from the requests, and that they will continue the strike and the refusal of food until they are fulfilled.