Vajza shqiptare Artemis Vasili është e zhdukur prej më shumë se një muaji në Greqi. Avokati i familjes shqiptare, Anastasios Dougas tha sot se vëllai i vajzës kishte marrë disa mesazhe, që dyshohen nga një grua, e cila i kërkoi 5 mijë euro me kusht që të shikonte motrën.

Pas një serie mesazhesh, shuma ra në 1,111 euro. Kur vëllai i kërkoi foto ose për të folur me motrën, atëherë gruaja ndërpreu komunikimin dhe u zhduk. Rasti u denoncua te autoritetet greke. Policia greke dyshon se kemi të bëjmë me një shaka të hidhur nga një person që ka luajtur me gjendjen e familjarëve të vajzës së zhdukur.

Një tjetër gjë që ka habitur familjarët lidhet me faktin se më 8 dhe 9 nëntor, email-i i vajzës u përdor nga një person i panjohur, ndërsa telefoni u mbyll që ditën që humbi. Babai i shqiptares bëri edhe një herë thirrje për ndihmë për të gjetur vajzën e tij. “Ju lutem më ndihmoni të gjej Artemisin. Nuk e di se çfarë po ndodh. Nëse fëmija im më dëgjon, le të na telefonojë, duam të dimë a është gjallë” tha ai.

Vajza u zhduk në 16 tetor, ndërsa prindërve u kishte thënë se do të shkonte në një intervistë pune. Më pas për herë të fundit është fiksuar nga disa kamera në një stacion autobusi, por edhe pse mori disa dëshmi të qytetarëve, policia nuk ra në gjurmët e vajzës. Ditën kur Artemis u zhduk, kishte veshur pantallona të zeza, këpucë të bardha, një këmishë blu të hapur me vija të bardha dhe një çantë të zezë shpine.

 

Albanian girl Artemis Vasili has been missing for more than a month in Greece. The lawyer of the Albanian family, Anastasios Dougas said today that the girl’s brother had received some messages, which are suspected from a woman, who asked him for 5 thousand euros on condition that he see his sister.

After a series of messages, the amount dropped to 1,111 euros. When the brother asked for pictures or to talk to the sister, then the woman cut off communication and disappeared. The case was reported to the Greek authorities. Greek police suspect that we are dealing with a bitter joke from a person who played with the situation of the relatives of the missing girl.

Another thing that surprised the relatives is related to the fact that on November 8 and 9, the girl’s email was used by an unknown person, while the phone was hung up since the day she was lost. The Albanian’s father once again called for help to find his daughter. “Please help me find Artemis. I do not know what is happening. “If my child listens to me, let him call us, we want to know if he is alive,” he said.

The girl disappeared on October 16, while she had told her parents that she would go to a job interview. He was last caught by some cameras at a bus stop for the last time, but although he took some testimonies from citizens, the police did not track down the girl. The day Artemis disappeared, he was wearing black pants, white shoes, a light blue shirt with white stripes, and a black backpack.