Vajza 19-vjeçe me origjinë shqiptare, Artemis Vasili vijon që të jetë e zhdukur prej më shumë se një muaji në Greqi, ndërsa nuk ka asnjë gjurmë të saj. Ditën e sotme në mediat greke, avokati i familjes ka deklaruar se vëllait të shqiptares së humbur i ka ardhur një mesazh nga një individ që i kërkonte 5 mijë euro në mënyrë që të lirojnë motrën e tij.

“Ai mori disa mesazhe me tekst në celularin e tij, ku i thuhej që nëse do të paguante një shumë dhe konkretisht 5,000 euro, atëherë motra e tij do të kthehej në shtëpi. Sigurisht, që nga momenti i parë mesazhet iu dhanë Prokurorisë së Krimit Kibernetik për hetime të mëtejshme. Pastaj i kërkuam dërguesit të panjohur të mesazhit që të na jepte një send (provë) qe e kishte vajzën, por ai u zhduk.

Ne i dhamë të gjitha informacionet autoriteteve kompetente dhe do të paraqesim një proces gjyqësor për zhvatje dhe mashtrim për sms-të që vëllai i vajzës mori në celularin e tij. Besoj se autoritetet kompetente po kryejnë hetimin dhe janë afër gjetjes së dërguesit të panjohur të mesazheve që është grua ” tha Anastasios Dougas.

Vajza u zhduk në 16 tetor, ndërsa prindërve u kishte thënë se do të shkonte në një intervistë pune. Më pas për herë të fundit është fiksuar nga disa kamera në një stacion autobusi, por edhe pse mori disa dëshmi të qytetarëve, policia nuk ra në gjurmët e vajzës. Ditën kur Artemis u zhduk, kishte veshur pantallona të zeza, këpucë të bardha, një këmishë blu të hapur me vija të bardha dhe një çantë të zezë shpine.

The 19-year-old girl of Albanian origin, Artemis Vasili continues to be missing for more than a month in Greece, while there is no trace of her. Today in the Greek media, the family lawyer stated that the brother of the missing Albanian woman received a message from an individual asking for 5 thousand euros in order to release his sister.

“He received some text messages on his cell phone, telling him that if he would pay a sum, specifically 5,000 euros, then his sister would return home. Of course, from the first moment the messages were given to the Cybercrime Prosecution for further investigation. Then we asked the unknown sender of the message to give us an item (proof) that the girl had, but he disappeared.

We gave all the information to the competent authorities and we will file a lawsuit for extortion and fraud for the sms that the girl’s brother received on his cell phone. I believe that the competent authorities are conducting an investigation and are close to finding the unknown sender of the messages who is a woman, “said Anastasios Dougas.

The girl disappeared on October 16, while she had told her parents that she would go to a job interview. He was last caught by some cameras at a bus stop for the last time, but even though he took some testimony from citizens, the police did not track down the girl. The day Artemis disappeared, he was wearing black pants, white shoes, a light blue shirt with white stripes, and a black backpack.