Lionel Messi është shumë pranë arritjes së akordit me Barcelonën. Me kontratën e re, Messi do të jetë për 10 vite në Katalonjë.

Sipas mediave të huaja, Messi duket se e ka lënë pas pakënaqësinë me klubin, gjë e cila u pasqyrua verën e kaluar dhe po mendon të qëndroj në skuadrën që e bëri të njohur.

Sipas ‘El Chiringuito de Jugones’, tashmë Leo Messi e ka kontratën në tavolinë nga Juan Laporta, njeriu që ka ndryshuar gjithçka që prej emërimit në krye të Barcelonës dhe ditë pas dite, po e bind Messin që të rinovojë.

Gjithmonë sipas kësaj medie, kontrata që i është ofruar Mesit nga Barça është 10 vjeçare. 2 vite si lojtar në Barcelonë, 2 të tjera do të luajë në Amerikë te Miami dhe më pas do të kthehet në Barcelonë për të marr një rol të veçantë.

Nga kjo kontratë, El Chiringuito raporton se Messi për 10 vjet do të fitojë në total 120 milionë euro neto. Natyrisht, tani pritet të shihet, pasi fjalën e fundit për të vendosur e ka “pleshti”.

Lionel Messi is very close to reaching an agreement with Barcelona. Under the new contract, Messi will be in Catalonia for 10 years.

According to foreign media, Messi seems to have left behind the dissatisfaction with the club, which was reflected last summer and is considering staying in the team that made him famous.

According to ‘El Chiringuito de Jugones’, Leo Messi already has the contract on the table from Juan Laporta, the man who has changed everything since being appointed head of Barcelona and day after day, is convincing Messi to renew.

Always according to this media, the contract offered to Messi from Barça is 10 years. 2 years as a player in Barcelona, ​​the other 2 will play in America in Miami and then will return to Barcelona to take on a special role.

From this contract, El Chiringuito reports that Messi for 10 years will earn a total of 120 million euros net. Of course, it is now expected to be seen, as the last word to decide is “flea”.