Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një mjek është arrestuar pasi u ka dhënë ilaçe të gabuara pacientëve të tij që më pas kanë ndërruar jetë.

Sipas hetuesve, mjeku, i akuzuar për vrasje, administroi qëllimisht ilaçe anestetike dhe bllokues neuromuskularë te pacientët me koronavirus, duke shkaktuar vdekjen e dy prej tyre.

Mediat italiane raportojnë se kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur në një spital në Breschia, gjatë muajit mars të vitit të kaluar ku Italia u përball me valën më të rëndë të pandemisë.

Me mbështetjen e hetimeve teknike kriminalistike të urdhëruara nga autoriteti gjyqësor, veprimtaritë hetimore bënë të mundur analizimin e të dhënave mjekësore të pacientëve të shumtë që vdiqën në atë periudhë nga Covid, duke gjetur në disa raste një përkeqësim të papritur, dhe jo të shpjegueshëm lehtë.

Hetimet zbuluan, se brenda indeve dhe organeve të njërit prej pacientëve, praninë e një ilaçi anestetik dhe relaksues të muskujve që përdoret zakonisht në procedurat e intubimit dhe qetësimit të pacientit, i cili nëse përdoret jashtë specifikave, procedurat dhe dozat, mund të përcaktojnë vdekjen e pacientit. Mjeku tani po mahet nën arrestin shtëpiak deri në përfundim të hetimeve.

A serious incident occurred in Italy where a doctor was arrested after giving the wrong medication to his patients who later passed away.

According to investigators, the doctor, charged with murder, deliberately administered anesthetic and neuromuscular blocking drugs to patients with coronavirus, causing the death of two of them.

Italian media report that this serious event happened in a hospital in Breschia, during March last year where Italy faced the worst wave of the pandemic.

With the support of forensic technical investigations ordered by the judicial authority, investigative activities made it possible to analyze the medical records of numerous patients who died in that period by Covid, finding in some cases a sudden deterioration, and not easily explained.

Investigations revealed that within the tissues and organs of one of the patients, the presence of an anesthetic and muscle relaxant drug commonly used in intubation and sedation procedures of the patient, which if used outside the specifics, procedures and doses, can determine the death of patient. The doctor is now under house arrest until the end of the investigation.