Uniformat blu kanë bërë sekuestrimin e 20 mijë eurove në pikën kufiare të Kakavijës. Ndërkohë është vënë në hetim 50-vjeçari që posedonte shumë e parave.

Sipas policisë ai po udhëtonte me një kamion ku kishte ndaluar në vijën e dytë. Gjatë kontrollit i janë gjetur paratë e padeklaruara të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Disa ditë më parë, shërbimet e Policisë Kufitare në Kakavijë goditën edhe dy raste te tjera të mosdeklarimit të të hollave në kufi.

“Vijojnë kontrollet intensive për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë.

Si rezultat i kontrolleve, Policia Kufitare, brenda pak ditësh, ka goditur tre raste të mosdeklarimit të të hollave në kufi.

Sekuestrohen 20 000 euro. Procedohet penalisht 50-vjeçari, poseduesi i shumës monetare.

Shërbimet e Policisë Kufitare në Kakavijë, si rezultat i shtimit të kontrolleve me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, si dhe bazuar në analizën e riskut, në dalje të RSH-së, kanë kaluar për kontroll në vijën e dytë, mjetin tip kamion që drejtohej nga shtetasi A. O., 50 vjeç, banues në Sarandë.

Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, shërbimet e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me shërbimet doganore, gjetën të fshehura në çantën personale të shtetasit A. O., 20 000 euro, të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar. Shuma e parave u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Në përfundim të veprimeve të para të kryera nga specialistët e Seksionit të Hetimit të Krimit Ekonomik e Financiar në DVP Gjirokastër, u procedua penalisht shtetasi A. O., për veprat penale “Mosdeklarimi i të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Disa ditë më parë, shërbimet e Policisë Kufitare në Kakavijë goditën edhe dy raste te tjera të mosdeklarimit të të hollave në kufi”, njofton policia

The blue uniforms have seized 20 thousand euros at the Kakavija border crossing. Meanwhile, the 50-year-old man who possessed a lot of money has been investigated.

According to police he was traveling in a truck where he had stopped at the second line. During the control, undeclared money was found, which was seized as material evidence.

A few days ago, the Border Police services in Kakavija hit two other cases of non-declaration of money at the border.

“Intensive controls continue to prevent, identify and crack down on illegality.

As a result of the controls, the Border Police, within a few days, has hit three cases of non-declaration of money at the border.

20,000 euros are seized. The 50-year-old, the possessor of the monetary amount, is being prosecuted.

The Border Police Services in Kakavija, as a result of the increase of controls in order to prevent and crack down on illegality, as well as based on the risk analysis, at the exit of the Republic of Albania, have passed for control in the second line, the truck type vehicle by citizen AO, 50 years old, resident in Saranda.

During the control exercised on the vehicle, the Border Police services, in cooperation with the customs services, found hidden in the personal bag of the citizen A. O., 20,000 euros, which this citizen had not declared. The amount of money was seized as material evidence.

At the end of the first actions carried out by the specialists of the Economic and Financial Crime Investigation Section in DVP Gjirokastra, the citizen AO was prosecuted for the criminal offenses “Failure to declare money and valuables at the border” and “Laundering of criminal offense or criminal activity ”.

“A few days ago, the Border Police services in Kakavija hit two other cases of non-declaration of money at the border”, announces the police