Prokuroria e Elbasanit ka bërë me dije sot se ka dorëzuar në Gjykatë dosjen me materialet në ngarkim te shtetasve Adriano Hajdari dhe Sokol Sanxhaktari ndaj të cilëve është ngritur akuza e “Vrasje me dashje e kryer ne bashkepunim”.
Njëkohësisht ky organ ka përgënjeshtruar mediat ku janë publikuar deklaratat e të ndaluarve. Sipas Prokurorisë ata nuk kanë dhënë asnjë deklarim lidhur me këtë ngarje.
Ja deklarata e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan:

Prokuroria Elbasan ka regjistruar procedimin penal nr.1235 date 30.07.2020, ne ngarkim te shtetasve Adriano Hajdari dhe Sokol Sanxhaktari, te dy te dyshuar per kryerjen e vepres penale “Vrasja me dashje” e kryer ne bashkepunim, parashikuar nga nenet 76 e 25 te K.Penal, ndaj viktimes Florian Shabani (Lamcja).

Prokuroria sapo ka dorezuar materialet dhe kerkesen ne Gjykate, ku eshte kerkuar: Vleresim i arrestit ne flagrance dhe caktimi i mases se sigurimit arrest ne burg per te dy te dyshuarit.

Nisur nga sa eshte shkruar ne media, pergenjeshtrohen edhe lajmet mbi deklarimet e te dy autoreve te dyshuar, te cilet deri ne keto momente nuk kane dhene asnje deklarim per rrethanat e ngjarjes.

The Prosecution of Elbasan has announced today that it has submitted to the Court the file with the materials in charge of the citizens Adriano Hajdari and Sokol Sanxhaktari against whom the accusation of “Intentional murder committed in collaboration” has been filed.
At the same time, this body has denied the media where the statements of the detainees have been published. According to the Prosecution, they have not given any statement regarding this driving.
Here is the statement of the Elbasan Judicial District Prosecutor’s Office:

The Elbasan Prosecutor’s Office has registered the criminal proceeding no. 1235 dated 30.07.2020, against the citizens Adriano Hajdari and Sokol Sanxhaktari, both suspected of committing the criminal offense “Intentional Murder” committed in collaboration, provided by Articles 76 and 25 of K.Penal, against the victim Florian Shabani (Lamcja).

The Prosecution has just submitted the materials and the request to the Court, where it has been requested: Assessment of the arrest in flagrance and imposing the security measure of arrest in prison for both suspects.

Based on what has been written in the media, the news on the statements of the two suspected perpetrators, who until now have not given any statement about the circumstances of the event, are also denied.