Një punonjës i sallës operative në Drejtorinë e Policisë së Elbasanit ka rezultuar pozitiv me koronavirus.

Burime bëjnë me dije se është rreth 40 vjeç dhe me origjinë nga Përmeti.

Tënjëjtat burime shtuan se ai nuk është rezident në Elbasan, por me banim në Tiranë, çfarë presupozon se mund të jetë infektuar në kryeqytet

Menjëherë pas këtij rasti janë dezinfektuar ambientet e punës, ndërkohë që Shëndeti Publik po e heton rastin duke marrë kampionë edhe tek kolegët dhe tek të afërmit e tij.

Ende nuk ka një përgjigje të saktë Drejtoria e Shëndetit Publik të Elbasanit se si do të veprohet në rastin e këtij punonjësi policie, pra do të ketë ose jo vendosje të komisariatit në karantinë pasi rasti në fjalë është referuar si rast i kryeqytetit përderisa punonjësi i policisë është banues në Tiranë, por punonjës në Elbasan.

 

An employee of the operating room at the Elbasan Police Directorate has tested positive for coronavirus.

Sources suggest that he is about 40 years old and originally from Përmet.

Other sources make it clear that he is not a resident of Elbasan, but lives in Tirana, which suggests that he may have been infected in the capital.

Immediately after this case, the work premises were disinfected, while the Public Health is investigating the case, taking samples from his colleagues and relatives.

The Directorate of Public Health of Elbasan still does not have an exact answer on how to act in the case of this police officer, so whether or not there will be a police station quarantine after the case in question has been referred to as the case of the capital while the police officer is a resident of Tirana, but an employee in Elbasan.