Charles Chuck Feeney, themeluesi i “Duty Free Shoppers” është zyrtarisht trokë, ashtu siç vetë ka dëshiruar prej kohësh.

Dikur llogaritë e tij bankare përfshinin shifra marramendëse, por tashme 89-vjeçari nuk gëzon asnjë kacidhe.

Mësohet se ish-miliarderi i ka dhënë të gjitha paratë për bamirësi. Në një artikull ekskluziv, prestigjiozja “Forbes” shkruan “Miliarderi që dëshironte të vdiste i varfër, është zyrtarisht pa para”.

Përgjatë karrierës së tij, Feeney ka dhuruar në mënyrë sekrete dhe larg bujës mediatike shuma të mëdha për bamirësi. Përherë ka qenë admirues i jetës së thjeshtë, çka duket fare mire edhe nga apaartamenti i tij modest në San Francisco.

Gjatë katër dekadave të fundit, Feeney ka dhuruar më shumë se 8 miliardë dollarë për bamirësi, universitete dhe fondacione në të gjithë botën.

Së fundmi, ekzaktësisht më 14 shtator, 89-vjeçari i zbrazi totalisht llogaritë e tij dhe nuk mund te ishte më i lumtur.

Charles Chuck Feeney, the founder of Duty Free Shoppers, is officially knocking, as he himself has long wanted.

His bank accounts once contained staggering figures, but now the 89-year-old enjoys no money.

It is learned that the former billionaire has given all the money to charity. In an exclusive article, the prestigious “Forbes” writes “The billionaire who wanted to die poor, is officially without money.”

Throughout his career, Feeney has secretly and away from the media frenzy donated large sums of money to charity. He has always been an admirer of the simple life, which is evident even from his modest apartment in San Francisco.

Over the past four decades, Feeney has donated more than $ 8 billion to charities, universities and foundations around the world.

Finally, exactly on September 14, the 89-year-old completely emptied his accounts and could not have been happier.