Ditën e sotme është ndarë nga jeta babai i ish-ministrit të jashtëm Ditmir Bushatit. Mësohet se. Sulejman Bushati ka mbyllur përfundimisht sytë këtë të diel ndërsa kujtojmë se i ndjeri, ka qenë kryetar i komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit të Shkodrës. në vitet 1970-1974, me arsim të lartë.

Në periudhën e mëpasme, Bushati Sekretar i Parë i Komitetit të PPSH në Shkodër, Kukës e Lushnje, ndërsa ka punuar në drejtorinë e bujqësisë pranë komitetit qendror të PPSH deri në vitin 1991.

Bushatlinjtë janë ndër fiset më të mëdha dhe me te njohura në Shkodër.

The father of former Foreign Minister Ditmir Bushati has passed away today. It is learned that. Sulejman Bushati has finally closed his eyes this Sunday while we remember that the deceased was the chairman of the executive committee of the popular council of the district of Shkodra. in the years 1970-1974, with higher education.

In the following period, Bushati was the First Secretary of the ALP Committee in Shkodra, Kukës and Lushnje, while he worked in the directorate of agriculture at the central committee of the ALP until 1991.

The Bushatlinj are among the largest and most popular tribes in Shkodra.