Pamundësia për të dhënë provimin e gjuhës gjermane, ka bllokuar bashkimin familjar. Shumë individë janë në pritje të bashkimit me partnerin në Gjermani, por si duket nuk do të mund të arrijnë të bashkohen pasi testi i gjuhës gjermane është kusht për bashkimin familjar. Ndërkohë për personat që rezultojnë të prekur nuk ka ndonjë alternativë tjetër. Ky test nuk do të zhvillohet në 18 vende, mes tyre përmendet edhe Shqipëria, Egjipti, Libani dhe Meksika. Ndërkohë deputetja e majtë kritikoi ashpër qeverinë gjermane ndërsa shtoi se kjo gjë është e papranueshme.

Deputetja e majtë:

E drejta e njeriut për familjen duhet të vlejë pa kufizim edhe në kohë pandemie.

The inability to take the German language exam has blocked family reunification. Many individuals are waiting to reunite with their partner in Germany, but apparently will not be able to reunite as the German language test is a condition for family reunification. Meanwhile for the affected persons there is no other alternative. This test will not take place in 18 countries, including Albania, Egypt, Lebanon and Mexico. Meanwhile, the left-wing MP harshly criticized the German government, adding that this is unacceptable.

Left MP:

The human right to a family must be valid without restriction even in times of pandemics.