Ka humbur jetën nga koronavirus shkrimtari i njohur nga Elbasani, Dhimo Tarusha.

Shkrimtari ka nderuar jetë jetë pak orë më parë.

Mësohet se Tarusha ishte i shtruar prej disa ditësh pasi ishte i infektuar me Covid 19. Por me gjithë përpjekjet e bëra ai nuk ka mundur t’ia dalë.
Dhimo Tarusha është një nga shkrimtarët e njohur të Elbasanit dhe në mbarë vendin. Ai është autor i mjaft librave dhe krijimtarinë e tij nuk e reshti deri në fund të jetës.

Gëzonte respekt të gjërë në Elbasan.

Humbja ka hidhëruar jo vetëm familjarët e tij, por edhe miqtë dhe të njohurit.

Novelisti dhe romancieri Dhimo Tarusha u lind e u rrit në një mjedis vllah në Ersekë më 28 dhjetor 1947, më pas fëmijërinë dhe gjithë jetim e tij e kaloi në qytetin e Elbasanit.

Tarusha është autor i 20 librave në dy zhanre: në novela dhe në romane. Krahas kësaj ai përfshin në krijimtarinë e tij edhe fushën e monografive letrare dhe jetëshkrimeve për personazhe të shquar të komunitetit vllah e më gjerë.

Në tërë krijimtarinë e tij novelisti e romancieri ka vënë në fokus zhvillimet historiko-sociale, psikologjike e botëkuptimore, në fushën e traditave, zakoneve dhe gjuhës së elementit vllah, duke e lidhur ngushtë me fatet e popullit shqiptar, të shoqërisë shqiptare në përgjithësi me të cilin kjo etni është integruar, duke u bërë pjesë organike, por edhe origjinale dhe e pandarë e saj.

The well-known writer from Elbasan, Dhimo Tarusha, lost his life to the coronavirus.

The writer has honored life a few hours ago.

It is learned that Tarusha was hospitalized for several days after being infected with Covid 19. But despite all the efforts made, he could not succeed.
Dhimo Tarusha is one of the well-known writers of Elbasan and throughout the country. He is the author of many books and did not stop his creativity until the end of his life.

He enjoyed great respect in Elbasan.

The loss has saddened not only his family but also friends and acquaintances.

The novelist and novelist Dhimo Tarusha was born and raised in a Vlach environment in Erseka on December 28, 1947, then spent his childhood and all his orphanage in the city of Elbasan.

Tarusha is the author of 20 books in two genres: novels and novels. In addition, he includes in his creativity the field of literary monographs and biographies of prominent personalities of the Vlach community and beyond.

In all his creativity, the novelist and novelist has focused on historical-social, psychological and worldview developments, in the field of traditions, customs and language of the Vlach element, closely linking it with the fates of the Albanian people, of the Albanian society in general with it. to which this ethnicity is integrated, becoming an organic part, but also its original and inseparable.