Një “fermer” kanabisi është dënuar me dy vite e gjysmë nga autoritete britanike pasi u ka kap duke kultivuar 64 bimë të lëndës narkotike në shtëpinë e tij.

Nardi Manaj kishte me vete çelësat e pronës dhe 200 £ me vete kur policia mësyu në banesë duke shkatërruar bimët më 16 qershor. 27-vjeçari shqiptar me dokumente greke u deklarua fajtor sot dhe u dënua në Gjykatën e Bradford Crown.

Ai ndodhej i vetëm në banesë në momentin e mbërritjes së policisë. Ata zbuluan bimë narkotike të kanabisit që po rriteshin me ndriçim të specializuar dhe pajisje për ujitje. Bimët ishin ndarë në dy dhoma, konkretisht 24 në njërën dhe 40 në tjetrën.

Në momentin e kontrollit policia i gjeti një dokument identifikimi grek, dy telefona, çelësat e banesës dhe paratë. Manaj kishte udhëtuar në Londër duke shpresuar të gjente punë. Ai ishte duke punuar në kryeqytet kur takoi një grup burrash shqiptarë që i thanë se mund të fitonte “para të shpejta”.

Ata i premtuan 1000 paund për të punuar në fermën e kanabisit për një muaj. Avokati tha se Manaj po përpiqej të shlyente një borxh prej 15,000 Eurosh që kishte marrë për të paguar për operacionin për babanë e tij.

Gjykatësi Jonathan Rose pranoi që Manaj erdhi në Mbretërinë e Bashkuar për të gjetur punë të ligjshme por ishte vendimi i tij që të udhëtonte më pas në Bradford për të kujdesur për fermën e kanabisit. “Ju morët një vendim të ndërgjegjshëm për të hyrë në botën e veprimtarisë kriminale për të fituar para,” tha ai.

Gjykatësi Rose vendosi që roli i Manaj në operacion ishte i rëndësishëm, por ai uli dënimin me burg nga një pikë fillimi tre vjet e katër muaj për të marrë parasysh pranimin e fajësisë.

A cannabis “farmer” has been sentenced to two and a half years by British authorities after he caught them cultivating 64 narcotics plants in his home.

Nardi Manaj had the keys to the property with him and 200. With him when the police raided the apartment, destroying the plants on June 16. The 27-year-old Albanian with Greek documents pleaded guilty today and was sentenced in Bradford Crown Court.

He was alone in the apartment at the time of police arrival. They discovered narcotic cannabis plants that were growing with specialized lighting and irrigation equipment. The plants were divided into two rooms, namely 24 in one and 40 in the other.

At the time of the search, the police found a Greek identification document, two telephones, the keys to the apartment and the money. Manaj had traveled to London hoping to find work. He was working in the capital when he met a group of Albanian men who told him he could make “quick money”.

They promised 1000 1,000 to work on the cannabis farm for a month. The lawyer said Manaj was trying to repay a debt of 15,000 Euros he had taken to pay for the operation for his father.

Judge Jonathan Rose admitted Manaj came to the UK to find legal work but it was his decision to then travel to Bradford to look after the cannabis farm. “You made a conscious decision to enter the world of criminal activity to make money,” he said.

Judge Rose ruled that Manaj’s role in the operation was significant, but he reduced the prison sentence from a starting point of three years and four months to consider pleading guilty.