Pas daljes nga spitali, djali 27-vjeçar i shqiptarit që u ekzekutua pak ditë më parë në Greqi Edmond Llangozit, ka treguar për mediat e vendit fqinj, arsyet e krimit të rëndë.

Ai tha se gjithçka ka ndodhur për një borxh prej 600 euro, që vëllai i tij kishte marrë në Athinë. Me kokën të lidhur me një fashë për shkak të goditjes nga një plumb në pjesën e pasme të kokës gjatë atentatit në Agios Sostis, ai u shpreh se borxhi nuk ishte i lartë, por sa duket autorët kanë dashur të zgjidhin situatën me armë.

Djali u shpreh se babai i tij vdiq, duke mbrojtur fëmijët e tij. 27-vjeçari deklaroi se i ati ka marrë katër plumba gjithsej, njëra prej të cilave e ka goditur në zemër.

I riu tha se ai dhe vëllai kishin lënë takim me personat, për borxhin prej 600 euro. Ai u shpreh se çdo gjë nisi me tension dhe se situata degradoi, pasi burrat në takim kishin vendosur të zgjidhin çështjen me armë zjarri.

After leaving the hospital, the 27-year-old son of the Albanian who was executed a few days ago in Greece, Edmond Llangoz, told the media of the neighboring country, the reasons for the serious crime.

He said that everything happened for a debt of 600 euros, which his brother had taken in Athens. With his head tied with a bandage due to being hit by a bullet in the back of the head during the assassination attempt on Agios Sostis, he said the debt was not high, but apparently the perpetrators wanted to resolve the situation with guns.

The boy said his father died, protecting his children. The 27-year-old stated that his father received four bullets in total, one of which hit him in the heart.

The young man said that he and his brother had left a meeting with the persons, for the debt of 600 euros. He said that everything started with tension and that the situation degraded, as the men in the meeting had decided to resolve the issue with firearms.