Shirat e parë për sezonin e vjeshtës kanë sjellë përmbytje të rrugëve në disa qytete të Shqipërisë.

Shirat e parë për sezonin e vjeshtës kanë sjellë përmbytje të rrugëve në disa qytete të Shqipërisë.

Reshje e dendura të shiut në qytetin e Lezhës kanë krijuar probleme në bllokun e banimit nga “11Janari” deri në lagjen “Besëlidhja”. Uji ka vërshuar në mënyrë të menjëhershme duke krijuar vështirësi në lëvizje.

Ndërkohë që në Lushnje reshjet e dendura të shiut që zgjatën rreth 10 minuta sollën përmbytjen e rrugëve në këtë qytet. Sistemi i evadimit të ujërave sipërfaqësore doli jashtë funksionit për rreth gjysmë ore. Radhë të gjata automjetesh janë krijuar në rrugë në pikun e lëvizjes në mëngjes. Disa akse rrugore kanë mbetur të paralizuara.

E ndërsa në qytetin e Kukësit, në mungesë të burimeve ujore dhe thatësirës, reshjet me intensitet të lartë kanë sjellë bereqet për këtë vend. Deri në këto momente nuk raportohet për probleme në këtë qytet.

Reshjet ishin pozitive për rritjen e burimeve ujore në bazenet ujëmbledhëse të ujësjellësit dhe rritjen e Liqenit të Fierzës, aktualisht Fierza është në nivelin 277m, ndërsa furnizimi me ujë i banoreve të qytetit është 3 orë në dite nga10-20 minuta që ishte si pasojë e reshjeve gjatë verës.

The first rains for the autumn season have brought flooding of roads in some cities of Albania.

The first rains for the autumn season have brought flooding of roads in some cities of Albania.

Heavy rains in the city of Lezha have created problems in the residential block from “11Janari” to the neighborhood “Besëlidhja”. The water flooded immediately creating difficulties in movement.

While in Lushnje heavy rains that lasted about 10 minutes brought flooding of roads in this city. The surface water evacuation system went out of order for about half an hour. Long queues of vehicles are created on the road at the peak of morning traffic. Some road axes have remained paralyzed.

While in the city of Kukes, in the absence of water resources and drought, high intensity rainfall has brought blessings to this country. No problems have been reported in this city so far.

The rainfall was positive for the increase of water resources in the water catchment basins and the increase of Lake Fierza, currently Fierza is at the level of 277m, while the water supply of the inhabitants of the city is 3 hours a day from 10-20 minutes which was due to rainfall. during summer.